Bijgewerkt: 8 augustus 2022

ESBL-bacterie is aangetroffen op kweekgarnaal

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Stichting Wakker Dier
07-11-2014

Voor het eerst is in Nederland de multiresistente ESBL-bacterie aangetroffen in het visschap. De gevaarlijke bacterie werd gevonden op garnalen uit Vietnam die waren gekocht in een Nederlandse horecagroothandel. Een medisch microbiologisch laboratorium onderzocht (pdf 29 pagina’s) op verzoek van de Stichting Wakker Dier 43 producten uit het visschap van groothandels en supermarkten. Het ging hierbij om een steekproef van garnalen, tilapia en pangasius uit kwekerijen in Zuidoost-Azië.

Op meer dan de helft van de producten werden multiresistente bacteriën gevonden, waaronder eenmaal ESBL. Wetenschappers waarschuwen al langer voor het overmatig gebruik van antibiotica in de kweekvisserij. Door vissen met enorme aantallen dicht op elkaar te houden, ontstaat een gevaarlijke kweekvijver voor resistente bacteriën. Het advies van de NVWA om kweekvis op besmetting te gaan controleren, werd echter door het kabinet genegeerd. Wakker Dier wil, dat het kabinet alsnog dit advies opvolgt en dat supermarkten en groothandels verantwoordere vis inkopen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

Moleculaire structuur van een Streptomyces albus beta-lactamase


Onderzoek: 56% onderzochte visproducten besmet met multiresistente bacteriën

Wakker Dier liet 43 producten uit het visschap in supermarkten en horecagroothandels onderzoeken op besmetting met resistente bacteriën. Het betreft een selecte steekproef uit producten waarvan vooraf werd ingeschat dat het probleem met antibioticaresistentie het grootst was: voornamelijk garnalen en daarnaast tilapia en pangasius, allen geselecteerd op afkomst uit kwekerijen in Zuidoost-Azië. Op Vietnamese garnalen werd ESBL-producerende Klebsiella pneumoniae (CTX-M-14) aangetroffen.

Klebsiella is een belangrijke verwekker van ziekenhuisinfecties bij mensen. Bepaalde multiresistente Klebsiella stammen zijn berucht om hun vermogen zich te verspreiden in ziekenhuizen. Bij een uitbraak in ziekenhuis Maasstad in 2011 werden meer dan 100 mensen besmet en zijn drie patiënten zeer waarschijnlijk overleden als gevolg van de infectie met de multiresistente Klebsiella OXA-48. In ons onderzoek werden bij 24 van de 43 onderzochte visproducten (56%) multiresistente bacteriën gevonden. Op 19 van de 43 producten (44%) kwamen zelfs meerdere soorten multiresistente bacteriën voor. Zes maal werden bijzonder resistente bacteriën gevonden vergelijkbaar met de categorie Bijzonder Resistente Micro-Organismen BRMO’s.

Jaarlijks sterven er volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 25.000 mensen in Europa door infecties met multiresistente bacteriën. Deze bacteriën ontstaan en floreren in een omgeving waar veel antibiotica wordt gebruikt: niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de vee-industrie. De laatste decennia stijgt ook het gebruik van antibiotica in de kweekvisserij tot verontrustende hoogte. Deze relatief jonge vee-industrietak groeit wereldwijd snel door stijgende visconsumptie en het leegraken van zeeën door overbevissing.

ESBL-bacterie?

Extended-spectrum bèta-lactamase, doorgaans aangeduid met de afkorting ESBL, is een verzamelnaam voor een groep enzymen die door bacteriën gemaakt wordt (de ESBL-vormende bacteriën). Deze enzymen zijn in staat de antibioticagroepen cefalosporine en penicilline (de β-lactamantibiotica) te hydrolyseren, waardoor deze onwerkzaam worden. Als een patiënt de bacterie in de bloedbaan krijgt, zijn de mogelijkheden om infecties antibiotisch te bestrijden beperkt. In een deel van de gevallen zijn zelfs alle antibiotica onwerkzaam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.