Bijgewerkt: 30 november 2021

Drs. Marnix Philips is benoemd tot raadsgriffier van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-03-2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2017 is drs. Marnix Philips door de gemeenteraad benoemd tot raadsgriffier van Amstelveen. Hij zal 1 juni 2017 beginnen in deze functie.

De vacature van griffier was vacant als gevolg van het eervol ontslag van Pascale Georgopoulou met ingang van 1 januari 2017. De werkgeverscommissie van de raad heeft – op basis van een functieprofiel en ondersteund door bureau Public Spirit – de afgelopen periode de werving en selectie van een nieuwe griffier op zich genomen. De selectiecommissie heeft Marnix Philips van harte aanbevolen voor benoeming door de raad, omdat hij in ruimte mate aan het functieprofiel voldoet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen feliciteert drs. Marnix Philips met zijn benoeming als raadsgriffier van de gemeente Amstelveen tijdens de raadsvergadering op woensdag 22 maart 2017


Marnix Philips is nu nog werkzaam als griffier in de gemeente Hollands Kroon. In de jaren daarvoor heeft hij via Necker van Naem gewerkt als (interim) griffier en raadsadviseur bij diverse gemeenten en als statenadviseur en adjunct statengriffier bij twee provincies.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad, sparringpartner van de burgemeester en de gemeentesecretaris en ziet toe op de juiste gang van zaken bij de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In Amstelveen stuurt hij een team van vier griffiemedewerkers aan. De griffie als geheel adviseert en faciliteert de gemeenteraad inzake de besluitvorming, de inzet van raadsinstrumenten en de raadscommunicatie, verzorgt de tijdige verspreiding van agenda's en vergaderstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad en organiseert en ondersteunt bij bijeenkomsten als schoolbezoeken, werkbezoeken en thema-avonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS