Bijgewerkt: 26 februari 2024

Drie woningprojecten in Amsterdam krijgen 28,4 miljoen euro van het Rijk

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
16-12-2022

Het Rijk besteedt 28,4 miljoen euro aan 3 woningprojecten in Amsterdam. Deze kunnen snel worden gebouwd. Goed nieuws, zo kunnen we de wooncrisis aanpakken. Zuidoost krijgt 8,9 miljoen voor 3.313 woningen, Osdorp 9,1 miljoen voor 1.625 woningen en het Hamerkwartier in Noord 10,4 miljoen euro voor 4.121 woningen. De bouw start in 2025.

De wooncrisis aanpakken is een heel belangrijk en groot actiepunt. Betaalbare woningen zijn hard nodig om in Amsterdam te kunnen (blijven) wonen. De toegekende gelden van het Rijk, de Woningbouwimpuls, zijn goed nieuws. Amsterdam kan snel starten met de aanleg van meer dan 9.000 woningen in Zuidoost, Osdorp en het Hamerkwartier.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2022)

Reinier van Dantzig (D66) wethouder Woningbouw van de gemeente Amsterdam

Verheugd. Wethouder Reinier van Dantzig van Wonen: 'Ik ben verheugd dat het ministerie deze 3 Amsterdamse projecten honoreert. Zo kunnen we snel betaalbare woningen neerzetten in een prettige en veilige woonomgeving. In de Bijlmer vernieuwen, verbeteren en verdichten we de woonomgeving, in het Hamerkwartier gaan we de komende 10 jaar een woonwijk opbouwen en in Osdorp komen er in 3 jaar heel veel woningen bij.'

Zuidoost EG-buurt, H-midden, H-zuid, K- midden en Venserpolder. We streven naar een betere balans van 40 procent sociale woningen, 40 procent woningen in het middensegment en 20 procent vrije sectorwoningen. Ook is de inzet dat 25 procent van de nieuwbouwwoningen naar mensen uit Zuidoost gaat. Zo krijgen we een betere doorstroming.

Foto Amstelveen
(Bron Gemente Amsterdam - 2022)

G-buurt, H-midden, H-zuid, K- midden en Venserpolder

Osdorp  Osdorpplein, Dijkgraafplein, Reimerswaal, Wildeman- Blomwijcker en Meer en Oever. Naast deze woningbouwprojecten knappen we ook de openbare ruimte en met name het stadscentrum Osdorpplein op.

Foto Amstelveen
(Bron Gemente Amsterdam - 2022)

Osdorpplein, Dijkgraafplein, Reimerswaal

Hamerkwartier in Noord. Het gaat hier om de verandering van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied. In de eerste fase worden 4.000 woningen gebouwd. In totaal komen er 6.500 woningen.

Complete buurten, samen met bewoners. We gaan complete buurten creëren, met oog voor de woningbouw én de openbare ruimte, de sociaaleconomische ontwikkeling en een goed pakket aan voorzieningen. Kleinschalig en in samenspraak met bewoners. En duurzaam met oog voor groen. Met de toekenning van de Rijksgelden kunnen de 3 projecten snel van start gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.