Bijgewerkt: 21 juli 2024

Drie ton over op voorzieningen minima

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
08-03-2007

De gemeente heeft vorig jaar ruim drie ton overgehouden op voorzieningen voor minima. Daar staat tegenover dat ruim 3,5 ton extra is uitgegeven aan collectief regiovervoer. Bijna alle voorzieningen voor minima laten een overschot zien, blijkt uit een notitie over het onderwerp.

Zo is 130 duizend euro overgehouden op de bijzondere bijstand, 61 duizend euro op kwijtschelding van de OZB, 40 duizend euro op minimaregelingen voor jongeren, eenzelfde bedrag op maaltijdvoorzieningen en 25 duizend euro op de Amstelveenpas. Ook blijkt uit de notitie dat 30 mille is overgehouden op de compensatie van de energielasten.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad minima 70 euro te betalen voor gestegen energieprijzen. De helft van dat bedrag kwam van het Rijk. Uiteindelijk hebben 1575 Amstelveense huishoudens daarvan gebruik gemaakt. De doelgroep waarmee rekening was gehouden omvatte 2700 huishoudens.

Tegenover de overschotten staat een tekort van 372 duizend euro op het collectief regiovervoer. Dat wordt vooral veroorzaakt omdat de gemeente sinds vorig jaar ook de vierde en de vijfde zone vergoedt. Vroeger kwamen de gebruikers alleen in aanmerking voor vergoeding van de eerste drie zones, maar na aandringen van de gemeenteraad is dat beleid verruimd.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.