Bijgewerkt: 27 september 2023

Doorstroming in de sociale huursector stagneert

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
22-07-2011

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen op dieptepunt in regio

Het aantal verhuringen in de sociale huursector ligt in 2010 op een dieptepunt. Dit is de meest opmerkelijke conclusie uit de rapportage 'Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2010'. In 2010 zijn 13.949 sociale huurwoningen verhuurd in de Stadsregio Amsterdam.

Dit is in verhouding met 2009 een lichte daling van 6 procent. Ten opzichte van 2006 zijn er 2.733 woningen minder beschikbaar gekomen. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan Amsterdam.

De toch al slechte doorstroming in de sociale huursector stagneert zo verder. De vooruitzichten stemmen, op basis van de verhuurresultaten van de eerste drie maanden van 2011, niet gunstig. De daling in het aantal vrijkomende sociale huurwoningen zet namelijk ook in het eerste kwartaal van 2011 door.

Dat er steeds minder woningen in de sociale sector vrijkomen, wordt vermoedelijk veroorzaakt door de gevolgen van de economische crisis. Door de verslechterde economie zijn nieuwbouwprojecten uitgesteld. Daarnaast blijven potentiële doorstromers langer in hun woning wonen door onzekere inkomensontwikkelingen.

Bovendien worden verhuizingen naar de koopsector ontmoedigd door de strengere hypotheekeisen van banken. Het gevolg is, dat starters zo minder goed aan bod komen voor een woning. Bij een nagenoeg gelijkblijvend aantal actief zoekenden loopt de druk voor een woning verder op. De inschrijfduur voor starters is in 2010, ten opzichte van 2009, opgelopen van 7,3 naar 7,9 jaar.

Er zijn in 2010 minder sociale huurwoningen verhuurd aan voorrangskandidaten dan in voorgaande jaren. In 2010 is 33 procent van de verhuurde sociale huurwoningen verhuurd aan voorrangskandidaten, in 2009 was dit nog 35 procent en 37 procent in 2008.

Het aantal verhuringen aan stadsvernieuwingskandidaten is in 2010 licht gestegen en het aantal verhuringen aan sociale en medische voorrangskandidaten is gedaald. De situatie op de sociale woningmarkt wordt betrokken bij de discussie in het najaar over mogelijke herziening van het regionale woonruimteverdeelsysteem.

De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad en de Stadsregio Amsterdam. Het volledige rapport is op de website van de Stadregio Amsterdam te downloaden.

Woningvoorraad in Amstelveen

Volgens het rapport was de woningvoorraad in 2009 in Amstelveen 36.980, er waren 18.140  eigen woningen, 17.320 huurwoningen en 1.530 woningen met een onbekend status.

In het Concept Woonvisie 2011 van de Gemeente Amstelveen staat, dat de sociale huurvoorraad in Amstelveen is groot genoeg om aan de lokale behoefte te voldoen. Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl de doelgroep circa 9.200 huishoudens betreft (8.000 huishoudens die al zelfstandig wonen en 1.200 starters die nog een woning zoeken).

Een aanzienlijk deel (35%, te weten 4300 huishoudens) van deze voorraad wordt echter bewoond door hogere inkomensgroepen, waarvan circa 2.500 huishoudens met een inkomen boven de € 45.000,- . Volgens de gemeente: 'Dit is een onacceptabele situatie. Deze woningen zijn immers met gemeenschapsgeld gebouwd voor de laagste inkomensgroepen. Vanwege deze situatie wil de gemeente een omslag maken van het bijbouwen van sociale huurwoningen naar het maximaal inzetten van doorstromingsmaatregelen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.