Bijgewerkt: 26 september 2022

Donkere wolken boven Participe Holding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-05-2019

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de situatie bij Participe Holding:

Geachte gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Stichting Participe Amstelland voert in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn sociaal werk uit voor en met bewoners. Iedere gemeente heeft een eigen relatie en afspraken met Participe Amstelland. De stichting is onderdeel van Stichting Participe Holding, die de bedrijfsvoering (overhead) regelt voor de verschillende werkmaatschappijen: Participe Amstelland, Participe Alphen a/d Rijn, Participe Delft en Participe Projecten. De bestuurder Willem Draaisma heeft de wethouders van de vier Amstelland-gemeenten zeer recent in afzonderlijke gesprekken medegedeeld dat de financiële situatie van de holding hen genoodzaakt om hun positie en strategie te overwegen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Willem Draaisma bestuurder van Participe Holding op 12 februari 2019 in wijkcentrum Westend in Amstelveen


Bij deze heroverweging staat voor de gemeenten het belang van inwoners en van medewerkers en vrijwilligers van Participe Amstelland voorop, een insteek die Participe deelt. Inwoners mogen een betrokken welzijnsorganisatie verwachten die Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn kent tot in de haarvaten; bekende en vertrouwde gezichten die, vaak samen met vrijwilligers, in buurten en wijken aan het werk zijn.

Wij verwachten van Participe Holding dat zij kenbaar maken hoe zij de continuïteit van het welzijnswerk in onze gemeente veiligstellen. De medewerkers en vrijwilligers van Participe Amstelland doen in onze ogen goed en belangrijk werk, en wij willen niet dat dit onder druk komt te staan. De bestuurder van de holding zal tegen het zomerreces meer informatie verstrekken over toekomstige ontwikkelingen.

Zo gauw Participe Holding dieper inzicht heeft geboden in de concrete afwegingen van hun keuzes en gevolgen, informeren wij u over de uitkomsten, en houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. We zullen zelf én gezamenlijk met de andere drie gemeenten de beslissingen van Participe Holding beoordelen vanuit de impact voor onze inwoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.