Bijgewerkt: 20 juli 2024

Dolf Veenboer is fractievoorzitter PvdA-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
18-05-2010

De fractie van de PvdA-Amstelveen heeft Dolf Veenboer aangewezen als fractievoorzitter. Remco Pols, die die functie waarnam sinds de verkiezingen, gaat de portefeuille financiën, regionaal bestuur en milieu doen. Ronald Karten wordt fractiesecretaris.

Deze taakverdeling is conform de afspraken die voor de verkiezingen werden gemaakt. Remco Pols heeft toen al aangegeven, dat hij in het geval hij geen wethouder zou blijven graag in de raad zou terugkeren, maar daar wel “iets meer op de achtergrond” zou willen opereren.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen, hier op een archieffoto


De PvdA-fractie telt naast Dolf Veenboer en Remco Pols de leden Cynthia Lionahr-Vernie, Jeroen Brandes en Esther Veenboer. De gemeenteraad heeft verder drie PvdA-ers als burgerraadslid ge”installeerd: Guido Dennenbroek, Merit Wagenaar en Petra van Mourik.

Burgerraadsleden zitten niet in de gemeenteraad, maar in de commissies die de gemeenteraad adviseren. De installatie van Mouad Zagdoud als vierde burgerraadslid is hangende besluitvorming over de inrichting van de commissie A9 uitgesteld.

De PvdA-fractie heeft de volgende portefeuilleverdeling vastgesteld:

Dolf Veenboer: fractievoorzitter, A9

Remco Pols: financiën, regionaal bestuur, milieu

Cynthia Lionahr-Vernie: jeugdbeleid, welzijnswerk, natuur en milieu-educatie

Jeroen Brandes: volkshuisvesting, ruimtelijke projecten, ruimte bouwen en wonen, zorgvlied

Esther Veenboer: WMO, werk en inkomen (WWB), onderwijs, cultuur

Guido Dennenbroek: fysieke infrastructuur, groen en reiniging, mobiliteit, verkeer, vervoer, Schiphol

Mouad Zagdoud: A9

Merit Wagenaar: sociale voorzieningen, sport, recreatie

Petra van Mourik: dienstverlening, bestuurlijke organisatie, regelgeving, economie, internationale samenwerking, openbare orde en veiligheid

Ronald Karten: fractiesecretarisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.