Bijgewerkt: 2 december 2021

Deloitte: project A9 goed op weg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2009

De Business Case A9 (financiële vertaling van het project) is goed op weg. Het model oogt solide en biedt een basis om in de toekomst een doorrekening en analyse te kunnen uitvoeren op kosten, opbrengsten en het resultaat van de ontwikkeling van de zone A9. Het rekenmodel is echter nog niet volledig gevuld.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het plan van het centrale gebied van Amstelveen, rondom de rijksweg A9. Het kerngebied van het Stadshart wordt in oostelijke richting uitgebreid naar het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) station


Gezien de huidige projectfase kan dat ook nog niet. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst verdere principiële keuzes maken. Dit is de belangrijkste conclusie van de second opinion die de raadscommissie A9 door Deloitte liet maken om sterker te staan in haar afwegingen bij vaststelling van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied.

Commissievoorzitter Roeland Smits (PvdA): “Hoewel de Business Case nu nog geen onderdeel uitmaakt van besluitvorming, heeft de raadscommissie A9 een onafhankelijke, externe adviseur (Deloitte) in de arm genomen om de commissie erover te adviseren. De commissie vond het moeilijk een oordeel te vormen over de vraag welke risico’s de gemeente nou eigenlijk loopt”.

Deloitte maakt duidelijk dat de Business Case niet gezien moet worden als een statisch document, aldus Smits. “In elke volgende fase van het project wordt steeds duidelijker wat de kosten en opbrengsten zijn en wordt steeds concreter wat de risico’s en consequenties zijn van de gebiedsontwikkeling zone A9.” In deze fase blijkt, volgens Deloitte, dat er nog veel moet worden uitgewerkt. De verwachting is dat de Business Case medio 2010 voldoende geconcretiseerd is.

Dinsdag 8 september 2009 bespreekt de raadscommissie A9 de uitgangspunten voor de gebiedsvisie zone A9. In het raadsvoorstel wordt gevraagd de uitgangspunten voorlopig vast te stellen om vervolgens de mening van de burgers daarover te peilen. De commissie betrekt de second opinion bij de bespreking. De gemeenteraad beslist over het voorstel op 16 september 2009.

Het vaststellen van uitgangspunten, staat in de second opinion, is een must voor het project. Als duidelijk is wat de ambities van de gemeente zijn (Amstelveen aanéén,  budgettair neutraal etc.), kunnen ook de functionele uitgangspunten (functies in het gebied: wonen, kantoren, winkels etc.) worden vastgesteld.

De volgende stap is om een concreet programma per deelgebied vast te stellen. Daarbij horen keuzes omtrent de ruimtelijke structuur, zoals bouwmassa’s en –hoogten. De volgorde van besluitvorming is van belang om kansen maximaal te benutten. Stappen overslaan en te snel te concreet willen beslissen is een valkuil in het project.

Lees ook: Totaalconcept van Amstelveen: Poeloever tot Amsteloever

Business case?

Een business case is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project, of taak te initiëren beschreven wordt. Het bestaansrecht van een business case is dat tijdsafhankelijke hulpbronnen als geld, of inspanning worden ingezet ter verbetering van een organisatie of onderneming. Business cases kunnen variëren van uitgebreide en zeer gestructureerd, zoals vereist is door de formele projectmanagement methoden, op informele en bondig.

Deloitte?

'Deloitte' is de merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management en belastingadvies. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, een Zwitserse Verein (“DTT”).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS