Bijgewerkt: 4 december 2021

Definitieve verkiezingsuitslag 2018 gemeenteraad Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-03-2018

Vrijdagochtend, 23 maart 2018, hebben de zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau plaatsgevonden in Amstelveen. Eerst heeft het hoofdstembureau de uitslag van de stemming vastgesteld. Vervolgens heeft het centraal stembureau de uitslag (pdf 47 pagina’s) van de verkiezing van de leden van de raad van Amstelveen vastgesteld. Er zijn geen bezwaren ingebracht. Wilt u een overzicht van de totaaluitslagen ontvangen, e-mail dan naar: verkiezingen@amstelveen.nl.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen 2018


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Aantal stemmen per lijst in Amstelveen 2018


Aantal stemgerechtigden 64.737, aantal uitgebrachte stemmen 37.604, aantal uitgebrachte blanco stemmen 156, aantal ongeldige stemmen 132, opkomst 58,1%, kiesdeler 1008 20/37. In de stembureaus zijn 5 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. In de stembureaus zijn 16 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas), bedraagt 3557.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Leden van het stembureau in Westend in Westwijk controleren de identiteitsgegevens van de stemgerechtigde burgers op 21 maart 2018. Daarna mag de kiezer met de stempas in het stemhokje met een rode potlood zijn/haar keus markeren en daarna naar de stembus lopen en het biljet in de stembus plaatsen
Uitslag referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv):

Stemmen voor: 15.410, stemmen tegen: 17.744, stemmen blanco: 1.317, stemmen ongeldig: 137, opkomst: 58,8%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.