Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Deel hondenbezitters negeert regels bewust

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-12-2005

Een deel van de hondenbezitters negeert bewust de regels van het aanlijnen en opruimen van de hondenpoep van hun dieren.

Dit staat in de evaluatie van het gemeentelijk hondenbeleid 2005. In z'n algemeenheid wordt gesteld dat het hondenbeleid ,,op de goede weg is."

Door het bewust negeren van de regels is er een vraag ontstaan naar het verplaatsen van losloopgebieden waar de handhaving mogelijk eenvoudiger is. Uit de evaluatie bleken de volgende pluspunten: de regels zijn algemeen bekend en worden geaccepteerd. Burgers melden het niet nakomen van de opruimplicht van anderen.

Het park Middenhoven is een goed voorbeeld met een speelveld en een losloopgebied. Er is sprake van sociale controle. De losloopplaatsen worden in het algemeen geaccepteerd.
De communicatie zal worden aangescherpt, evenals de handhaving (vooral in het weekeinde). Negen honden-poepbakken worden verplaatst.

Bij een aantal speelveldjes zullen verbodsborden worden geplaatst. In overleg met de VAD (Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties) wordt gezocht naar een oplossing voor het al dan niet toelaten van honden in afsluitbare winkelcentra.

Ook wordt bekeken of honden aangelijnd het Meanderpark in mogen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.