Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Debat over gedragscode in de Gemeenteraad

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
20-03-2007

De PvdA fractie heeft in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen bezwaar gemaakt tegen enkele bepalingen in de gedragscode voor raadsleden en leden van het college van B & W, in het bijzonder wat betreft het aanvaarden van cadeaus.

De PvdA fractie zal daarover nader debatteren in de voltallige vergadering van de raad van de Gemeente Amstelveen op woensdagavond 21 maart 2007.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.