Bijgewerkt: 30 november 2021

De zalige Titus Brandsma op weg naar de heiligheid

Nieuws -> Kerk

Bron: Vaticaan Nieuws
25-11-2021

Paus Franciscus machtigt de Congregatie voor de Heiligverklaringen om een reeks decreten af te kondigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 'in haat tegen het geloof' in het concentratiekamp Dachau werd gedood – meldt de stafschrijver van Vaticaan Nieuws.

Een verklaring van het persbureau van de Heilige Stoel onthulde donderdag 25 november 2021 dat paus Franciscus kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de Oorzaken van de Heiligen, heeft gemachtigd om een reeks oorzaken af te kondigen voor de bevordering tot heiligheid van de volgende heilige mannen en vrouwen:

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2021)

Titus Brandsma (1881 - 1942) was een Nederlandse karmelietenpater


Titus Brandsma, aan wie een wonder is toegeschreven. Titus Brandsma, geboren in 1881, was een Nederlandse theoloog, journalist en schrijver die zich krachtig verzette tegen de anti-joodse wetten die de nazi's vóór de Tweede Wereldoorlog in Duitsland uitvaardigden. Hij was ook een gewijde karmelieten priester. Hij werd gearresteerd toen Duitsland Nederland binnenviel en hem werd verteld dat hij een rustig leven in een klooster zou mogen leiden als hij zou aankondigen dat katholieke kranten nazi-propaganda zouden publiceren. Titus weigerde en hij stierf van ontbering en honger in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942. Paus Johannes Paulus II verklaarde Titus zalig in 1985, zeggende dat hij 'haat beantwoordde met liefde.'

De kerk en de parochie zijn genoemd naar Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma (1881-1942) was Rooms Katholiek priester en een kenner van de mystiek en de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid. Hij was pater karmeliet en droeg Titus als kloosternaam. Zijn leven werd beheerst vanuit een diep besef van Gods aanwezigheid in iedere mens, waarin hij verklaarde dat een geestelijk leven, een mens op de weg van onderlinge vrede en gerechtigheid brengt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De Titus Brandsma kerk aan de Westelijke Halfrond 1 in Amstelveen


Hij stelde dat een ontmoeting met de levende God door een volgehouden deugdzaam leven aan het licht kon komen en hierdoor kracht ontwikkelt. Vanwege zijn verzet tegen het goddeloze nationaal-socialisme, verzet tegen de propaganda van de NSB, werd hij gevangen genomen en via Scheveningen, Kleef en Amersfoort, naar Dachau overgebracht. Zijn motto was dat Gods liefde authentiek wordt in daadkrachtige liefde tot de mens. Titus zelf heeft er met zijn leven voor getuigd en werd hiervoor op 26 juli 1942 in Dachau gedood. Op 3 november 1985 werd Titus door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij Bolsward, 23 februari 1881 - Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS