Bijgewerkt: 21 september 2023

De werkzaamheden beginnen bij het Hermann Wesselink College

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2019

De gemeente Amstelveen begint maandag 18 februari 2019 met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan. Voor het bouwrijp maken van het bouwterrein wordt het fiets- en wandelpad op de Van der Hooplaan tussen de Startbaan en Sportlaan (aan de kant van de school) afgesloten. Fietsers worden omgeleid naar de andere zijde van de Van der Hooplaan, langs de Meerkamp.De afsluiting geldt voor de gehele looptijd van het bouwproject. Naar verwachting wordt de nieuwbouw eind 2020 in gebruik genomen. De gehele buitenruimte is in de zomer van 2021 klaar. Met behulp van bebording wordt het fiets- en wandelverkeer omgeleid langs de westelijke zijde van de Van der Hooplaan. De maandag en dinsdag na de voorjaarsvakantie (25 en 26 februari 2019) zet de gemeente verkeersregelaars in om de leerlingen veilig te laten wennen aan de oversteek.

De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017 besloten tot nieuwbouw van het HWC en een sporthal daarvoor op basis van onderstaande specificatie een budget van € 21 miljoen beschikbaar gesteld. In de Kadernota 2018 is dit budget verhoogd tot € 22 miljoen. Op basis van de leerlingenprognose dient het schoolgebouw plaats te bieden aan 1700 à 1.800 leerlingen. Voor een goed functioneren van de school in de toekomst is het gewenst dat het HWC nieuwe huisvesting krijgt. De nieuwe huisvesting moet net zo modern worden als het onderwijs van de school voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t.

Foto Amstelveen
(Bron RoosRos - 2018)

De nieuwbouw van het Hermann Wesselink College volgens RoosRos Architecten


De nieuwe school komt vóór de bestaande school, zodat deze tijdens de verbouwing in gebruik kan blijven. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande waterpartij langs de Van der Hooplaan gedempt en een deel van het bosplantsoen met bomen gerooid. Er komt een nieuwe waterpartij tussen de nieuwe school en de Van der Hooplaan. De gemeente betrekt het Wijkplatform Keizer Karelpark en de Groenraad bij een inrichtingsplan voor de aanleg van groen rondom de nieuwbouw.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.