Bijgewerkt: 27 mei 2024

De vrienden nemen afscheid van Wester-Amstel

Nieuws -> Wester-Amstel

Bron: Vrienden van Wester-Amstel
23-04-2019

Wester-Amstel is één van de weinige nog overgebleven buitenplaatsen aan de Amstel: een monumentaal huis en een vrij toegankelijk park met een aantal tuinen, majestueuze lanen en wandelpaden. De vriendenstichting helpt de tuin te onderhouden en organiseert diverse activitetien, zoals exposities, huisconcerten, literaire bijeenkomsten en schilderen voor kinderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het voorblad van de 100ste 'De Buitenplaats'


Gert-Jan Roebersen, redacteur van de Stichting Vrienden van Wester-Amstel schrijft in de laatste 'De Buitenplaats' de nieuwsbrief van de vrienden in het voorwoord:

'Voor u ligt de 100ste Buitenplaats en tevens de laatste. Gevoelens van blijdschap en somberheid wisselen elkaar af. Voor dit nostalgische nummer hebben wij onze lezers gevraagd naar hun herinneringen en hierin zijn we niet teleurgesteld. Onze donateur Dolf Went blikt licht kritisch terug op evenementen van Literair en Muziek. Enkele vroegere en huidige vrijwilligers wijden hun bijdragen aan oude en recente gebeurtenissen. Met een kort overzicht van de geschiedenis van onze nieuwsbrief sluiten wij dit jubileumnummer af.

Gedurende bijna acht jaar en 25 nummers mocht ik redacteur zijn; dat had niet gekund zonder de vele artikelen en foto's van bestuursleden en vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor en nog veel leesplezier met dit speciale nummer. Ik wens u, lezers, en Wester-Amstel alle goeds voor de toekomst.'

Henk Blok, secretaris van de stichting: 'Evenals Wester-Amstel is dit een historische Buitenplaats! Het is niet alleen de 100ste, maar ook (voorlopig?) de laatste. Zoals eerder al gemeld, gaat het Groengebied Amstelland in de loop van dit jaar Wester-Amstel verlaten en dat betekent ook het einde van de huidige Vriendenstichting en haar activiteiten. In april is er nog een plantenruilbeurs en de Tuingroep blijft doorwerken tot er duidelijkheid over de toekomst is. Als er een nieuwe huurder komt, is het plan om een doorstart naar een Stichting 'Vrienden van Wester-Amstel' 2.0 te maken, maar daarover is momenteel geen nieuws te melden.

Wel kunnen we met vreugde aankondigen dat we op 2 juni 2019 's middags het 25-jarig bestaan van de SVWA feestelijk zullen vieren. De donateurs vinden in de begeleidende brief meer informatie daarover. Op deze plaats willen wij als bestuur alle donateurs, soms al meer dan 20 jaar, heel hartelijk danken voor hun steun. In 25 jaar is heel veel gedaan en tot stand gebracht (in deze Buitenplaats leest u er meer over) want zonder u was dat niet mogelijk geweest. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Henk Blok, secretaris.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Søren Movig eigenaar van buitenplaats Wester-Amstel en voorzitter van de Stichting Arcadisch Westeramstel tijdens de bekendmaking van het manifest 'Wij staan voor Amstelland' op 7 december 2017 in een grote schuur van Boerderij Polderzicht van de familie Korrel in Ouderkerk aan de Amstel


Søren Ludvig Movig de eigenaar van buitenplaats Wester-Amstelveen meldde in het bericht in juni 2018 aan ons:

'Groengebied Amstelland beëindigt haar pachtcontract voor de buitenplaats Wester- Amstel. Daarmee komt een einde aan de vanzelfsprekendheid, waarmee bezoekers sinds 1990 vrije toegang hadden tot dit monumentale huis, park en tuinen aan de Amstel. In 2017 bezochten meer dan 15.000 rust-, cultuur- en natuurliefhebbers deze parel van het Amstelland. Groengebied Amstelland vertrekt einde 2019 naar een andere locatie. De eigenaresse, familiestichting J.Ph.J.F. Lissone, heeft diverse mogelijkheden onderzocht voor een toekomstige, duurzame exploitatie. Zij heeft gekozen voor verhuur van het huis als kantoor. Op deze wijze kunnen park en tuinen publiek toegankelijk blijven. Bedrijfsmakelaardij DRS ondersteunt bij het vinden van een passende huurder.'

Over Wester-Amstel. Wester-Amstel is een historische buitenplaats, gesticht door Nicolaas Pancras, burgemeester van Amsterdam. Het was toen én nu de perfecte manier om aan de drukte van de stad te ontsnappen. Het huis, de poort, de theekoepel en het park zijn rijksmonument. Het park is het oudste groene monument van de gemeente Amstelveen. Wester-Amstel is familiebezit; Groengebied Amstelland is pachter sinds 1989.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.