Bijgewerkt: 21 juli 2024

De voorraad sociale huurwoningen in Amstelveen is ruim op orde

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-04-2019

De voorraad sociale huurwoningen in Amstelveen is ruim op orde. Dat stelt het College van Burgemeester en Wethouders in antwoord op raadsvragen van Actief voor Amstelveen (AVA). Op dit moment telt Amstelveen ruim 15.000 sociale huurwoningen. Dat is ruim een derde van alle woningen in Amstelveen. In de gemeenten in de regio Amstelland/ Meerlanden is het aantal sociale huurwoningen gemiddeld ongeveer 30 % van de totale woningvoorraad (WIMRA 2017 (pdf 6 pagina’s). Amstelveen en Uithoorn zijn de gemeenten met het hoogste percentage sociale huurwoningen. In Amstelveen worden de sociale huurwoningen verhuurd door woningcorporatie Eigen Haard (9.726), Woonzorg Nederland (414), DUWO (890) en particuliere partijen (volgens de laatste peiling ruim 4.000).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het College B en W van Amstelveen op 22 mei 2018


Definitie sociale huurwoning

Het percentage sociale huurwoningen blijkt met 36 % zelfs hoger dan aanvankelijk gedacht. Dat komt doordat het tweejaarlijks onderzoek (WiMRA), waar normaal vanuit gegaan wordt, uitgaat van de huurprijs (maximaal 720 euro), terwijl woningcorporatie Eigen Haard uitgaat van het huurcontract. In ruim 1.500 woningen van Eigen Haard wonen mensen die als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging inmiddels meer betalen dan 720 euro per maand. Deze woningen zijn echter niet geliberaliseerd. Als deze woningen vrijkomen, worden ze weer verhuurd in het sociale segment (onder de 720 euro).

Voorraad op peil. Het College is met AVA van mening dat Amstelveen zuinig moet zijn op de huidige voorraad. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de voorraad sociale woningen gelijk blijft. Om de doorstroming te bevorderen en ter bevordering van een evenwichtige woonvoorraad in de verschillende wijken heeft de gemeente afspraken gemaakt om de verkoop van woningen in de sociale sector te stimuleren. Als er sociale huurwoningen worden verkocht, moeten deze in de nieuwbouw worden teruggebouwd door Eigen Haard, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

In het coalitieakkoord is verder opgenomen dat de nadruk de komende periode ligt op het realiseren van meer middeldure huur- en koopwoningen. Ook het toevoegen van meer betaalbare woningen in het middensegment bevordert de doorstroming. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij voor huishoudens met een lager inkomen. Dit beleid werkt. Van de huurwoningen die Eigen Haard in 2018 heeft verhuurd in het middensegment is 81% aan doorstromers verhuurd. Genoemde uitgangspunten zullen ook worden meegenomen in de deze maanden door het College op te stellen nieuwe Woonagenda 2020-2024.

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. De meeste sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via WoningNet en om erop te reageren, heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig. Per 1 januari 2019 is het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 38.035. De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is, waarmee u op de woning kunt reageren. Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.