Bijgewerkt: 7 december 2023

De voetgangers zijn vergeten bij gezondheidscentrum Marne

Nieuws -> Politiek

Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen
10-01-2014

Schriftelijke vragen van Ouderen Combinatie Amstelveen ex art. 33 van het RvO inz. gezondheidscentrum Marne:

Sinds begin december 2013 is aan de Marne 130 een nieuw gezondheidscentrum geopend. De daar gehuisveste medici hebben in dat gebouw behoorlijk geïnvesteerd. Wat nog ontbrak, was een goede toegangsweg voor de automobilist, waarmee ook de parkeerdruk voor de omgeving zou verminderen. Die toegangsweg is inmiddels royaal gerealiseerd, terwijl er ook voldoende parkeerruimte is gecreëerd. Vanaf de Punter is het centrum voor de automobilist dus goed bereikbaar.

fokkink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA tijdens de raadsvergadering op 11 december 2013


Fietsen zijn op deze toegangsweg (getuige een verbodsbord) niet toegestaan. De fietser dient gebruik te maken van het westelijk van de autoweg gelegen pad en kan via een bruggetje het centrum bereiken. Helaas is de voetganger (veelal de OV-gebruiker) een vergeten groep. Uitstappen uit de Connexxion bussen 146, 149 en 199 kan op twee plaatsen: Seine en Punter.

Vanaf de Seine mag de vaak slecht lopende of zich met rollator voortbewegende voetganger een aardig stukje door de wijk heen lopen (circa tien minuten). Uitstappen dichtbij het centrum aan Punter is niet aan te bevelen, want er is geen weg, waarop de voetganger zich kan begeven.

Omlopen via het voor de fietsers bedoelde pad is een nog grotere afstand overbruggen, terwijl er voldoende ruimte aan de Punter is om daar een voetpad te realiseren. Ook naast de zeer brede auto-inrit is voldoende ruimte voor een veilig voetpad. De OCA heeft daarom de volgende vragen:

1. Is de voetganger inderdaad ‘vergeten’ ?

2. Zo ja, kan daar dan op korte termijn een aanvaardbare oplossing voor worden gevonden door de aanleg van alsnog een voetpad?

3. Zo nee, waarom wordt deze groep bezoekers dan op deze wijze ‘behandeld’ ?

In afwachting van uw reactie, namens de lopende Marnebezoekers, H. Fokkink, fractievoorzitter OCA.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.