Bijgewerkt: 2 maart 2024

De transformatie van De Bovenlanden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Herbert Raat (VVD) wethouder Vergunningen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de transformatie van het leegstaande kantoorpand De Bovenlanden, het voormalig KPMG gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan:

'Geachte raad,

Eerder heeft het college van B en W u geïnformeerd over de transformatie van het leegstaande kantoorpand De Bovenlanden (voormalig KPMG gebouw). In augustus 2016 is een omgevingsvergunning verleend en kon de bouw starten. Inmiddels is het gehele gebouw in andere handen. De nieuwe eigenaar/ontwikkelaar is een gezamenlijke onderneming van M.J. de Nijs, Prowinko en De Jong Groep. Deze partij wil het reeds vergunde plan iets aanpassen om beter aan te sluiten op de verwachte wensen van de afnemers en toekomstige bewoners. Daartoe heeft men een aanvraag ingediend bij de gemeente om de verleende omgevingsvergunning gewijzigd uit te voeren. Deze aanvraag wordt woensdag 13 december gepubliceerd.Hierin staan de volgende aanpassingen:

-Sommige interne woningplattegronden zijn gewijzigd (zoals slaapkamers die zijn samengevoegd);

-In de gevel zijn enkele ramen vervallen of aangepast; Enkele balkons zijn vervallen;

-Er komt een aantal extra parkeerplaatsen in de garage;

-De 32 short-stay woningen naast het ATOS-kantoor komen te vervallen en zijn vervangen door grotere woningen die ook in de andere twee hoge bouwdelen worden toegepast. Het aantal woningen is daardoor afgenomen van 319 naar 307. De bouwmassa, de architectuur, de materialen en de opzet en indeling van de buitenruimtes zijn ongewijzigd gebleven.

Woningen. Het gewijzigde plan bevat 307 woningen, vooralsnog verdeeld in 138 koopwoningen en 169 huurwoningen. De uiteindelijke verdeling tussen koop- en huurwoningen is afhankelijk van de marktomstandigheden.

Start bouw De ontwikkelaar geeft aan te willen starten met de ontmanteling van het kantoor in het tweede/derde kwartaal 2018. De gedeeltelijk sloop zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 starten en de bouw in het derde/vierde kwartaal 2018. De bouwers zijn MJ. de Nijs en Zn. en UBA. Zij verwachten, dat de bouwwerkzaamheden circa 36 maanden in beslag zullen nemen.

Communicatie. De ontwikkelaar/bouwer zorgt voor een aanspreekpunt voor omwonenden over de bouwactiviteiten. Het project wordt een bouwplaats volgens het concept 'Bewuste Bouwers'. De ontwikkelaar/bouwer wil de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken door dit aspect mee te wegen in de keuze van aan- en afvoerwegen en dergelijke. De omwonenden aan de Ouderkerkerlaan zijn door ons geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Peter Bot wethouder Ruimtelijke Ordening en Herbert Raat wethouder VergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.