Bijgewerkt: 5 oktober 2022

De toekomstige ontwikkeling van Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Omgevingsraad Schiphol
07-01-2018

Op 21 december 2017 heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar inzet met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Schiphol (pdf 7 pagina’s). In de brief wordt verder gesteld, dat de termijn van de huidige voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Alders, verlengd wordt tot twee maanden na oplevering van de adviezen over een toekomstbestendig Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel voor Schiphol(NNHS) en het vraagstuk Wonen en Vliegen. Dit besluit is op 22 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/IenW - 2017)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


Verder is bij de Kamerbrief een brief van de ORS-voorzitter Hans Alders (pdf 41 pagina’s) gevoegd. In deze brief reflecteert de voorzitter op de aanpak, zoals deze de afgelopen jaren is gevolgd bij de ORS en de Alderstafel Lelystad.

Omgevingsraad Schiphol? Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium, waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hans Alders (1952) PvdA voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, sinds 1 juni 2015 Nationaal Coördinator Groningen en hij leidt hij de regionale Alderstafel Lelystad. Op de foto van dinsdagavond 24 april 2012 spreekt Hans Alders, voorzitter van de 'Alderstafel Schiphol' tijdens de vergadering van Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen de leden van de commissie toe


Waarom een Omgevingsraad Schiphol? De luchthaven Schiphol is een belangrijke economische activiteit voor de internationale concurrentiepositie van Nederland met een relatief grote invloed op de leefomgeving. Het balanceren tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven is een proces, waar veel partijen en bijbehorende belangen bij betrokken zijn. De Omgevingsraad Schiphol is de plek, waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.