Bijgewerkt: 26 september 2022

De toekomst van de Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-04-2017

De gemeente Amstelveen heeft een ruimtelijke toekomstvisie opgesteld voor de Noorder Legmeerpolder. De visie geeft houvast aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied ten zuiden van de nog te bouwen woonwijk De Scheg, waar nu vooral glastuinbouwbedrijven zijn gevestigd. De gemeente geeft o.a. aan welke kansen zij ziet voor glastuinbouw, of andere functies. Van 5 april tot en met 2 mei 2017 kunnen geïnteresseerden reageren op de conceptvisie. De gemeente organiseert ook een inloopavond op dinsdag 18 april 2017 van 19 tot 21 uur in het raadhuis.

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'De visie Noorder Legmeerpolder biedt perspectief aan ondernemers in de Noorder Legmeerpolder die actief zijn in de glastuinbouw en in andere sectoren over de mogelijkheden om hun bedrijf voort te zetten, of juist te kiezen voor alternatieve functies. Daarnaast willen we met de visie aangeven wat er mogelijk is als er initiatieven zijn in dit gebied die niet in het bestemmingsplan passen. We hebben voor de totstandkoming van deze conceptvisie overleg gehad met huidige ondernemers en grondeigenaren.”

Foto Amstelveen
(Bron Ruimtelijke plannen - 2017)

Structuurvisie Noorder Legmeerpolder in Amstelveen


Plangebied en nieuw perspectief. Het plangebied van de Noorder Legmeerpolder wordt begrensd door toekomstige woonwijk De Scheg aan de noordzijde, de Legmeerdijk aan de westzijde, de Zijdelweg aan de oostzijde en aan de zuidzijde bedrijventerrein De Loeten. Het gebied ten oosten van de Noordammerweg blijft kansrijk als kleinschalig glastuinbouwgebied. Dit is ook het geval voor het gebied ten westen van de Noordammerweg ter hoogte van de Meerlandenweg. Het gebied net ten zuiden van De Scheg is niet kansrijk als glastuinbouwgebied. Hier ziet de gemeente kansen voor een nieuw sportpark om tegemoet te komen aan groeiende sportbehoeften. Ook de thema’s groen, water, duurzaamheid en infrastructuur komen aan de orde. Daarnaast geeft de visie aan hoe om te gaan met de omzetting van bedrijfswoningen naar burgerwoningen.

Inzien visie. De Ruimtelijke Visie is vanaf 5 april 2017 in te zien op www.amstelveen.nl (onder 'wonen en leven' - 'bestemmingsplannen en structuurvisies'), bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, of via de website Ruimtelijkeplannen.nl


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.