Bijgewerkt: 5 december 2021

De start van het ASO project in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat / Gemeente Amstelveen / Gemeente Rotterdam
10-09-2008


Door Herbert Raat

Herbert Raat Amstelveen

“Uit de Facts and Figures 2007-2008 van de gemeente Amstelveen blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal aangiften met betrekking tot scooteroverlast. Sinds 2003 is het aantal aangiften van overlast meer dan verdubbeld, van 652 naar 1555. Uit reacties van bewoners blijkt dat vooral scooteroverlast een ware plaag is in onze stad" schreef de VVD- fractie Amstelveen in augustus 2008.

Het zogenaamde Rotterdamse ASO-Project (Aanpak Scooter Overlast) wordt eind 2008 ingevoerd. Dit blijkt vandaag uit de antwoorden van burgemeester en wethouders, op vragen, die fractievoorzitter Hans Bulsing en fractie secretaris Herbert Raat namens de VVD hebben gesteld.

Volgens de fractie:

“Het is de hoogste tijd om op te treden tegen die jongeren die buurtbewoners en ondernemers het leven zuur maken. Deze ASO-aanpak is hierbij een zeer goed en effectief middel. Overtreders krijgen naast proces verbaal ook een waarschuwingsbrief en er wordt een dossier aangemaakt. Bij een volgende overtreding wordt de scooter in beslag genomen totdat de rechter een beslissing neemt over het voertuig.”

Vraag en antwoord:

1.-Is er al meer duidelijkheid wanneer dit ASO-project wordt ingevoerd?

Het ASO (Aanpak Scooter Overlast) project – zoals in Rotterdam en Oosterhout toegepast - vergt intensieve samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, gemeente en Halt. De voorbereiding is in volle gang. Binnen de begroting zijn middelen gereserveerd. De start van het project is uiterlijk eind dit jaar voorzien.

2.-Komen er meer scootercontroles zoals de succesvolle controle op 24-7-2008 in het Stadshart dit jaar?

In de jaarplannen van de wijkteams Amstelveen Zuid en Noord zijn in 2008 dertig scootercontroles gepland. Inmiddels hebben er twintig plaatsgevonden. De controle op 24 juli 2008 was er daar één van. Tijdens de controles zijn tientallen bonnen uitgeschreven, met name wegens technische gebreken. De komende maanden vinden de overige scootercontroles plaats. Voor 2009 is onze inzet er – in het kader van het ASO-project - op gericht het aantal scootercontroles te verhogen.

3.-Komen er ook in andere buurten dan in het Stadshart controles? Wij denken dan in het bijzonder aan de wijken Middenhoven, Westwijk, Bankras, Waardhuizen, Groenhof en andere plekken in de stad waar veel klachten zijn over asociaal gedrag.

De eerdergenoemde scootercontroles hebben op diverse locaties in Amstelveen Noord en Zuid plaatsgevonden. Tijdens een controleactie worden de scooters met hun berijders uit meerdere wijken naar een controleplek gedirigeerd. De buurten waar veel scooters komen en van overlast sprake is, krijgen extra aandacht. Overigens hebben de eerder genoemde procesverbalen vooral betrekking op technische tekortkomingen. De overgrote meerderheid van de scooterrijders neemt op verantwoorde wijze deel aan het verkeer.

4.-Is het college bereid om de gemeenteraad drie maandelijks te informeren over de voortgang en de resultaten van alle controles om de overlast te beperken?

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de nota jeugd en veiligheid de toezegging gekregen iedere drie maanden geïnformeerd te worden over de stand van zaken en de resultaten van de jeugdaanpak. Ook de voortgang en resultaten rond de aanpak van overlast komen in deze rapportages aan de orde.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de nota jeugd en veiligheid de toezegging gekregen iedere drie maanden geïnformeerd te worden over de stand van zaken en de resultaten van de jeugdaanpak. Ook de voortgang en resultaten rond de aanpak van overlast komen in deze rapportages aan de orde.

Scooter Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De grote scooter puzzel


De Rotterdamse aanpak scooter rijder overlast

Wie met zijn brommer of scooter een gevaar voor zichzelf of voor anderen is, wie asociaal hard rijdt, wie met zijn voertuig enorm veel herrie produceert of wie deelneemt aan straatraces, is er bij een controle gloeiend bij.

Het kenteken kan worden ingevorderd

en de scooterrijder krijgt maximaal 28 dagen de tijd om aan te tonen dat de scooter weer aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. Zo niet, dan gaat het kenteken naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en volgt er een dure herkeuring.

Bij de tweede aanhouding loopt

de rijder bovendien het risico het bromfietsrijbewijs kwijt te raken. Word hij voor de derde keer binnen twee jaar bekeurd, dan wordt de scooter in beslag genomen en komt de zaak voor de rechter. Die beslist of deze vernietigd wordt of teruggegeven.

Ernstige overtredingen waarvoor een scooter of brommer in beslag wordt genomen:

Openbare ordeverstoringen in de wijken (over het trottoir rijden, veel te hard rijden etc). Wie levensgevaarlijk gedrag vertoont voor zichzelf of anderen, is zijn voertuig meteen kwijt.

Technische aspecten, zoals scooters of brommers die niet voldoen aan wet- en regelgeving, zoals opgevoerde voertuigen en het veroorzaken van enorm veel herrie.

Onverzekerde voertuigen kunnen direct in beslag genomen worden. De eigenaar krijgt dan 14 dagen de tijd om aan te tonen, dat het voertuig alsnog is verzekerd.

Scootergerelateerde misdrijven (bijvoorbeeld straatroof of drugsrunnen op scooter of brommer).

Straatracerij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.