Bijgewerkt: 22 september 2023

De stand van zaken onderwijs en corona in Amstelveen week 3-2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2021

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van de stad over de stand van zaken onderwijs en corona in Amstelveen week 3-2021:

'Geachte raad,

De strijd tegen corona is nog niet voorbij. Daarom is de lockdown verlengd en blijven de scholen en kinderopvang langer dicht. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de afspraken die wij met de kinderopvang en onderwijsorganisaties hebben gemaakt.

Op dit moment is de situatie nog houdbaar voor de scholen en opvangorganisaties. Op alle scholen wordt afstandsonderwijs gegeven en is noodopvang beschikbaar. Er zijn voldoende leerkrachten en klassenassistenten aanwezig. De scholen doen hun uiterste best om een zo'n goed mogelijk onderwijsprogramma neer te zetten.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Het College B en W van Amstelveen op 5 mei 2019. Vlnr.: Rob Ellermeijer(VVD) wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout (D66) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Herber Raat (VVD) wethouder, Floor Gordon (D66) wethouder en Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder


Ten opzichte van de vorige schoolsluiting maakt een veel groter deel gebruik van noodopvang. In de leeftijd van 0 tot 4 maken ca. 1000 kinderen gebruik van noodopvang en ca. 650 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De scholen en kinderopvang geven aan de situatie onder controle te hebben, maar merken tegelijkertijd dat de druk van ouders toeneemt, groepen vol raken en het lastiger wordt om de noodopvang te bemensen.

Op 14 januari 2021 heeft de gemeente Amstelveen samen met het onderwijs en kinderopvang een brief gestuurd aan ouders. Hierin staat het appél om kinderen thuis te houden en alleen een beroep te doen op noodopvang als het echt niet anders kan. Dit zodat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers inzetbaar blijven en kinderen die echt niet thuis kunnen blijven of kwetsbaar zijn blijvend een plek te bieden.

De scholen bereiden zich ook voor op eventueel grotere uitval door de Engelse variant van het virus. Gezamenlijk hebben de schoolbesturen flexibel inzetbare krachten beschikbaar die zij door gelden van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kunnen bekostigen.

Door de sluiting van de scholen is het onvermijdelijk dat sommige kinderen achterstanden oplopen. Wij zijn met de schoolbesturen in gesprek over hoe deze achterstanden ingehaald kunnen worden. Het gezamenlijk organiseren van een zomerschool is één van de mogelijkheden. Daarnaast is er speciale aandacht voor de leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Op 21 januari is er overleg tussen het basis- en voortgezet onderwijs om hierover afspraken te maken. Het uitgangspunt is om zo kansrijk mogelijk te adviseren en kinderen zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een schoolkeuze.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Hoogachtend, Tjapko Poppens burgemeester en Bert Winthorst de gemeentesecretaris.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.