Bijgewerkt: 26 september 2022

De stand van zaken in verband met de kraakactie in Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-06-2019

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken met de kraakactie van de leden van de groep 'We are here' in Uilenstede.

Voorgeschiedenis: In de nacht van 5 juni 2018 is het kantoorpand aan de Meester Groen van Prinstererlaan 114 gekraakt in Amstelveen. De krakers waren van de groep 'We are here'. De groep bestond uit ongeveer 50 personen. Zij hebben eerder in Amsterdam gelijksoortige acties uitgevoerd. De krakers beoogden legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. Het gekraakte pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan in Amstelveen is op maandag 25 juni 2018 ontruimd.

Een aantal leden (20) van de groep 'We are here' heeft op 2 april 2019 opnieuw een pand in Amstelveen gekraakt. De groep heeft een leegstaand kantoorpand betrokken in Uilenstede 475. Het college van B en W keurde de kraakactie af. Burgemeester Bas Eenhoorn zei: 'Kraken is verboden in Nederland op basis van de wet Kraken. Het college wil dan ook dat de krakers het pand zo snel mogelijk verlaten.' Het ging om voornamelijk uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben om in Nederland te blijven.

Ton Meurs, supporter WAH (We Are Here), tussenpersoon advocaat en bewoners Uilenstede 475 heeft deze open brief naar de heer Poppens, burgemeester van Amstelveen gestuurd:

Onderwerp: WAH Uilenstede 475 Verzoek vanwege handhaving rechtsstaat ontruiming uit te stellen tot na spoedappel

'Zeer geachte heer Poppens,

Heel hartelijk welkom in het prachtige Amstelveen. Wij, sinds enkele maanden net als u nu, bewoners van Amstelveen, hopen van harte dat u het net zo naar uw zin heeft als wij dat hebben. Nog meer hopen wij dat de dag dat de meeste van de 65 bewoners u voor het eerst ontmoeten niet tevens de laatste dag zal zijn dat wij in Amstelveen mogen verblijven. U kunt daar alles aan doen, eenvoudig door de rechtsstaat te handhaven.

Er is een uitspraak dd 13 juni van de voorzieningenrechter, waarin de door ons gevraagde voorziening, het verbieden op strafrechtelijke gronden tot feitelijke ontruiming over te gaan, wordt geweigerd. Onze advocaat heeft hiertegen onmiddellijk ’s nachts nog een met grieven omkleed turbo spoedappel aangevraagd. Het Hof Amsterdam heeft daarop op vrijdagochtend geantwoord dat het verzoek wordt toegewezen en de partijen verzocht de geplande ontruimingsdatum bekend te maken en hun verhinderdata op te geven. De staat heeft tegen het turbo spoedappel geprotesteerd, als ontruimingsdag de eerstvolgende werkdag, maandag 17 juni, opgegeven en als verhinderdata alle werkdagen van 17 t/m 25 juni. Het Hof heeft daarop geantwoord hierin geen mogelijkheid te zien tot een spoedappel voor de ontruimingsdatum. Daarmee wordt door de Staat ons de mogelijkheid tot een hoger beroep ontnomen, een wezenlijk onderdeel van ons rechtsgebouw.

Een van de belanghebbende partijen, de Staat, heeft in dit geval de andere partij de mogelijkheid versperd om in hoger beroep te gaan. In plaats van met argumenten te strijden probeert te staat ons bij voorbaat monddood te maken. En wel door de ontruimingsdag onnodig snel te plannen en vervolgens anderhalve week lang niet thuis te geven. Een zeer kwaadaardige en ongeloofwaardige opstelling van zo’n groot advocatenkantoor, waarin vervanging makkelijk mogelijk is. Dat druist in tegen alle rechtsgevoel, de rechtsorde en de rechtsstaat als zodanig.

Er is geen enkele urgentie voor snelle ontruiming, want alle partijen zijn het eens geweest over de datum van 31 juli (2019). Dat zullen wij in een andere mail, waarin wij op de uitspraak ingaan, toelichten. Een snelle ontruiming zonder dat er een spoedappel is geweest, tast niet alleen ons leven ernstig aan (er is immers momenteel geen enkele opvang), het betekent ook een ernstige aantasting van de rechtsstaat, omdat ons een hoger beroep tegen een gerechtelijke uitspraak, een van de wezenlijke onderdelen van ons recht, onmogelijk wordt gemaakt.

Geachte burgemeester, om deze reden vragen wij u beleefd maar dringend van ontruiming af te zien, zodat wij alsnog gebruik kunnen maken van ons recht op hoger beroep en aldus aantasting van de rechtsstaat wordt voorkomen. Hartelijk dank namens de 65 bewoners van Uilenstede 475 en allen die de rechtsstaat en de medemenselijkheid een goed hart toedragen.'Hierbij het antwoord van burgemeester Poppens:

'Geachte heer Meurs,

Zondag 16 juni 2019 heb ik uw brief ontvangen over het gekraakte pand aan Uilenstede 475. U verzoekt mij af te zien van ontruiming, in afwachting van een eventueel hoger beroep. Ik heb begrip voor uw zorg over deze situatie, maar kan niet aan uw verzoek voldoen.

Op 28 mei 2019 diende een kort geding waarbij de krakers zich verweerden tegen de eis van het Openbaar Ministerie om het pand vóór 4 juni te verlaten. De rechter heeft op 13 juni uitspraak gedaan in de zaak en de krakers in het ongelijk gesteld. Primair gaat het om een geschil tussen de eigenaar van het pand en de krakers.

U geeft aan dat er sprake zou zijn van een overeenkomst tussen krakers en eigenaar over een verblijf tot 31 juli aanstaande. De rechter heeft echter geconcludeerd dat van een gezamenlijke overeenkomst geen sprake is, omdat de krakers niet voldaan hebben aan de door de eigenaar gestelde voorwaarden.

Vervolgens is er een spoedappèl (hoger beroep op een vonnis in kort geding red.) ingediend. Het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld daar geen gevolg aan te geven, omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden kenbaar zijn gemaakt. Dit betekent dat de uitspraak van de rechter uitgevoerd moet worden en tot ontruiming overgegaan kan worden. Als burgemeester dien ik daaraan mee te werken. Dit ontneemt u niet het recht om verder te procederen. In Amstelveen is het uitgangspunt dat niet ontruimd wordt voor leegstand. In het geval van het gekraakte pand aan Uilenstede 475 op 2 april 2019 was de eigenaar bezig met herstel- en renovatiewerkzaamheden, zodat een huurder het pand kon betrekken.

Ik begrijp dat de beslissing van de rechter vervelend is voor de krakers die in het pand verblijven. Net als mijn voorganger wijs ik op de opvangmogelijkheden in Amsterdam, waar zij zich te allen tijde kunnen aanmelden. Bij de behandeling van uw brief heb ik zorgvuldig de belangen van alle betrokkenen meegenomen, ook die van de eigenaar.

Met vriendelijke groet, de burgemeester,

Tjapko Poppens'

De politie heeft maandagmiddag 17 juni 2019 het gekraakte kantoorpand aan Uilenstede 475 ontruimd. Tijdens de politieactie werden twee krakers aangehouden, omdat ze het gebouw niet wilden verlaten. Vluchtelingen van We Are Here komen uit Somalië, Soedan, Ethiopië, Eritrea, Libië, West-Afrikaanse landen en diverse andere landen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.