Bijgewerkt: 26 september 2023

De stand van zaken in het Broersepark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Klankbordgroep Broersepark
04-07-2009

Namens de Klankbordgroep Broersepark reageert Corinne Sieger in verband met de dreigende sloop van de volière en verwijdering van de watervogels uit het Broersepark. De gemeenteraad van Amstelveen besloot op 1 juli 2009, dat de vogels in het park mogen blijven.

Beste leden van de Klankbordgroep Broersepark en overige betrokkenen.

Broersepark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Vogels in het Broersepark


Zoals een aantal van u al vernomen zal hebben, ziet de situatie rond de vogels in het Broersepark er heden een stuk minder penibel uit dan aan het begin van deze week. De vele reacties van Amstelveense burgers en de inzet van Amstelveense raadsleden, in het bijzonder D66, Groen Links en VVD, hebben er toe geleid dat de voorgenomen bezuiniging op dit moment van de baan is.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2010 werd unaniem een - eerder door D66 en Groen Links ingediende - motie aangenomen . Met deze motie wordt gevraagd om een integraal plan voor de Amstelveense heemparken, inclusief het Broersepark mèt volière en de bijzondere watervogels in de vijvers. Het plan zou er in oktober van dit jaar moeten liggen. Ook de VVD-fractie had mij van te voren laten weten de actie voor de vogels in het park te actief te steunen.

De aanname van de motie en het algemene standpunt ten aanzien van de vogels zijn verheugend nieuws. Mariska Eggerding, woordvoerder voor de gemeente, heeft mij laten weten, dat alle leden van de Klankbordgroep Broersepark op korte termijn een brief zullen ontvangen over de laatste ontwikkelingen. Wat deze ontwikkelingen concreet zullen betekenen is nog onbekend. Het is zaak alert te blijven en na de zomer gespitst te blijven op de verdere plannen van de gemeente en op de besluitvorming.

Tabak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Joss Tabak (VVD) wethouder groen en reiniging tijdens de raadsvergadering in verband met de Kadernota 2010 op woensdag 1 juli 2009


Dat de actie voor het behoud van de vogels breed gesteund wordt, mag onder andere blijken uit de steun voor de stelling 'Vogels in het Broersepark moeten blijven' op de website van het Amstelveens Nieuwsblad. Maar liefst 93% van de lezers ondersteunt de stelling. Ook reacties uit den lande van Amstelveners die de gemeente al lang verlaten hebben, geven blijk van wat de vogels voor velen betekenen en betekend hebben.

Ik dank u allen zeer hartelijk voor uw steun en betrokkenheid! De vogels in het park zijn uiteraard ontwetend van wat hen boven het hoofd hing, maar wisten zij dit wel, dan waren zij vast ingenomen met het gegeven dat zij hun mooie verblijfplaats in het park niet hoeven te verlaten. Daarom ben ik maar zo vrij om u ook namens hen te bedanken.

Voor nu wens ik u allen een aangename zomer toe! Vertrouwend op uw steun nu en in de toekomst,

Mede namens de Klankbordgroep Broersepark,

Corinne Sieger

Lees ook: Vogelkooi en watervogels uit het Broersepark moeten verdwijnenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.