Bijgewerkt: 3 december 2021

De slag om Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb / D66-Amstelveen
26-02-2011

Hoewel de titel van dit artikel van de D66 presentatie is geleend, is er geen lokale oorlog uitgebroken in de Amstelveense bibliotheek. Er was slechts een debatavond tussen de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen om de verkiezingen voor de Provinciale Staten bij het publiek te promoten.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tawros Aslanjan, campagneleider van D66-Amstelveen


Maar naarmate het debat vorderde en uiteindelijk in de richting van een plaatselijke hot item –de A9- in Amstelveen draaide, waren sommige politici en de toeschouwers in de zaal behoorlijk op dreef. Er zijn verschillende belangen in de race, zoals dat van het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart 2011, worden er overal in Nederland debatten tussen verschillende lijsttrekkers georganiseerd om de kiezers een hint te geven. De gedeputeerden en de kandidaten houden zich bezig op allerlei terreinen, zoals cultuur, milieu, landbouw en verkeer.

De fractie van de D66-Amstelveen, organiseerde daarom ook een verkiezingsdebat op donderdagavond 24 februari 2011. Algemeen bestuurslid Tawros Aslanjan, campagneleider van D66-Amstelveen, verwelkomde alle aanwezigen en zei, dat deze avond de kiezers moet helpen om de keuze tijdens de verkiezingen makkelijker te maken.

Alexander Pechtold (1965) fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor D66 was ook even bij, want hij moest nog in het Vara programma Rode Hoed nog in Amsterdam optreden tijdens de door D66-Amsterdam 'CultuurWijs' georganiseerde debatavond over de bezuinigingen van het huidige kabinet op cultuur en onderwijs.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, in de bibliotheek van Amstelveen


Fractievoorzitter Pechtold opende de debatavond in Amstelveen en feliciteerde de Amstelveense afdeling van D66 met het initiatief van deze avond. Een avond, waar D66 met andere partijen in discussie gaat en de kiezers een keuze hebben, wat ze volgende week woensdag doen. “Dat is voor mij de 'D' van D66”- voegde hij nog toe.

Vervolgens zei de fractievoorzitter het volgende: 'Natuurlijk zijn de Statenverkiezingen meer dan ooit van groot belang, omdat de onderwerpen als ruimtelijke ordening, natuur, verkeer- en vervoer – de primaire taken van de Provincie, belangrijk zijn deze dagen.

Er is een politieke controverse, hoe moeten wij er mee om gaan, maar laten wij heel duidelijk zijn, via de Statenverkiezingen wordt uiteindelijk de Eerste Kamer gekozen en dat is op dit moment, waar in Den Haag reikhalzend naar wordt uitgekeken. D66 kijkt naar de provincie en de toekomst is daarvan genuanceerd in die zin, dat wij denken, dat het aantal provincies en de taken daarvan, best het onderdeel van de discussie mogen zijn.'

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het publiek in de bibliotheek volgt het verkiezingsdebat. Of ze nu weten op wie ze gaan stemmen, wordt pas na de verkiezingen duidelijk


'Ik las vandaag over een onderzoek, dat drie van de vier Statenleden zich onderbetaald voelen, 5,2 % vindt, dat de vergoeding eigenlijk te veel is en 17,1 % is er tevreden mee. Ik denk, dat vanavond deze vertegenwoordigers hier zijn! Dat gemiddeld 23 uur besteed wordt aan het werk in de Staten, 70% van het werk bestaat uit vergaderen, lezen van stukken en de overige 30% blijft over om met de achterban contact te houden, met de burgers, met bedrijven en instellingen- want als politicus is dat heel belangrijk.

De Staten, - dat is wat ik in mijn eigen carrière nog mis. Ik ben raadslid, burgemeester, minister geweest en nu zit ik in de Tweede Kamer, maar ik heb deze laag overgeslagen. Sommigen zeggen, dat je moet promoveren…. 'Pechtold vertelde, dat hij hoopte, dat vanavond een goed debat werd gevoerd over belangrijke thema’s, zoals milieu en dierenwelzijn.

Volgens hem weten veel mensen te weinig van wat de Provincie doet, wat de Gedeputeerden uitvoeren en dit soort debatavonden maken voor de mensen duidelijk, hoe ze over bepaalde dingen denken, of zorgen maken en wat ze op hun werkgebied willen verbeteren.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan Paternotte, debatleider tijdens de avond


Er waren 6 lijsttrekkers van de grootste partijen (geen PVV) aanwezig in de Bibliotheek Amstelland op het Stadsplein, onder leiding van debatleider Jan Paternotte (D66), lid van de Amsterdamse gemeenteraad. De lijsttrekkers, Hans Bakker (SP), Petra Hoogenwerf (D66), Elisabeth Post (VVD), Tjeerd Talsma (PvdA), Jaap Bond (CDA) en Antoinette Tanja (GL).

Ze waren goed voorbereid op het debat en ze probeerden hun standpunt over de thema’s, als: ‘Noord-Holland moet opgaan in één Randstadprovincie’, ‘Natuurbehoud en ontwikkeling gaan komende vier jaar voor nieuwe woningen’ en 'Hoe groot moeten veestallen worden?' en natuurlijk over de verbreding en overkapping van de A9, duidelijk te maken.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jaap Bond, gedeputeerde van het CDA, vertelt over zijn ervaringen bij de Provincie Noord-Holland


Voor Jaap Bond (CDA) was de Landsbanki-affaire het spannendste moment als gedeputeerde, waarbij op 10 juni 2009 bekend werd gemaakt, dat het voltallige College aftrad naar aanleiding hiervan en waarbij de provincie 78 miljoen euro kwijtraakte. Daarop volgde de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, waarin vier van de zeven gedeputeerden terugkeerden.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Hans Bakker van SP-Amsterdam tijdens zijn betoog


Hans Bakker, gemeenteraadslid van SP-Amsterdam, zei desgevraagd, dat de SP geen brood ziet in het fuseren van de provincies.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Statenlid Drs. Tjeerd Talsma (PvdA) wil geen 60.000 woningen in Almere bouwen


Drs. Tjeerd Talsma (PvdA) statenlid sinds 1999 en lijsttrekker, zei in verband met de vraag, dat hij geen 60.000 woningen wil bouwen in Almere en hij wil zijn kinderen daar niet graag laten wonen: 'De uitspraak was, dat de bedoeling is, dat de overloop van Noord-Holland in Almere gesitueerd zou worden. Almere is verder een prima stad, waar vele kennissen van mij wonen, maar of mijn kinderen daar willen wonen, dat weet ik niet. Ze willen gewoon in Amsterdam blijven. De nieuwe stad, die men daar wil maken, dat zie ik niet zo zitten.'

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Petra Hoogerwerf van D66 aan het woord


Petra Hoogerwerf (D66) oud-raadslid van Amsterdam en directeur van de School of Economics van Hogeschool INHolland, maakt zich enorm zorgen, dat er nog steeds 70.000 werklozen zijn in heel Noord-Holland. Maar er zijn ook veel mensen als ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), of mensen die een klein bedrijfje hebben en die eigenlijk in toenemende mate minder verdienen, omdat ze minder opdrachten krijgen.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Elisabeth Post (VVD) is sinds 6 juli 2009 gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën en Wegen, Verkeer en Vervoer en is niet blij met het beleid van het College B en W van Amstelveen, voor wat de ondertunneling van de A9 betreft


Volgens Elisabeth Post (VVD) lijsttrekker voor de VVD Noord-Holland: 'De IJSland-affaire voor de provincie, maar ook voor Amstelveen is nog niet afgerond, omdat wij nog steeds geld te vorderen hebben van Landsbanki en IJsland. Misschien is het thema in de media en bij de publieke opinie naar de achtergrond gezakt, maar voor ons is het een zaak, die nog steeds loopt, waarbij wij hopen dat de Provincie een aanzienlijk deel van het geld terugkrijgt.'

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Antoinette Tanja van GroenLinks wil de landbouw hervormen, om het milieu te sparen


Antoinette Tanja (GroenLinks): 'Ik vind, dat de hervorming in de landbouw heel erg noodzakelijk is, want het aantal kilometers, dat het voedsel aflegt tot het op ons bord ligt, is heel belastend voor het milieu.' Volgens haar heeft de provincie genoeg boeren, die ook vernieuwing willen in de landbouw en veeteelt.

Debatten: Het eerste debat was tussen Elisabeth Post (VVD) en Hans Bakker (SP) over fusie met of het adopteren van Flevoland. Het 2de debat was tussen Tjeerd Talsma (PvdA) en Antoinnette Tanja (GL) over natuurbehoud en woningbouw. Het 3de debat was tussen Petra Hoogerwerf (D66) en Jaap Bond (CDA) over het bouwen van mega veestallen. Het was eigenlijk overbodig, want in Noord-Holland staan er geen stallen van dit formaat.D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Wethouder Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Herbert Raat (VVD) en Walter Vervenne raadslid voor de VVD, luisteren naar de sprekers


A9

Het 4de debat ging over het actuele thema: de uitbreiding en overkapping van de rijksweg A9 en tijdens de discussie benoemden wethouder Herbert Raat VVD (financiën) en wethouder Jan-Willem Groot CDA (economische zaken) van de gemeente Amstelveen nog eens de argumenten, die in de brief van het college staan.

Wethouder Herbert Raat gaf aan, dat de wereld veranderd is sinds 2007 en dat de € 100 miljoen ten koste zal gaan van de sociale infrastructuur van Amstelveen. Daarom heeft het College de brief gestuurd, waarin staat dat ze vinden, dat ze voldoende argumenten hebben om het contract open te breken.

'Het zou raar zijn als iedereen in de wereld last heeft van de crisis, maar Amstelveen niet. Goede schoolgebouwen voor onze kinderen, sportvoorzieningen en ouderenzorg mogen niet de dupe worden van de kosten van de tunnel', aldus Herbert Raat. 'Kennelijk maakt Amstelveen andere afwegingen' zei de VVD gedeputeerde Post door te kiezen voor schoolgebouwen.

Tot grote verbazing van de aanwezige VVD'ers zei gedeputeerde Post, dat Amstelveen eerst de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) moet verhogen en dan welkom is om te praten over een bijdrage van de provincie voor de tunnel.

Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van Amstelveen, op maandag 28 februari 2011 zullen wij het vervolg weten. 'De slag om Amstelveen' is op dit moment onbeslist gebleven………Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS