Bijgewerkt: 18 mei 2024

De samenwerking tussen politie, burgers en bedrijven wordt steeds belangrijker

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
12-01-2018

Korpschef Erik Akerboom (1961) van de Nederlandse politie ziet de toenemende samenwerking tussen burgers, bedrijven en politie als een ‘veelbelovende ontwikkeling’. Dat zei hij op donderdag 11 januari 2018 in Wassenaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Akerboom pleitte in zijn speech voor meer gedurfde samenwerkingsprojecten tussen de politie en de beveiligingsbranche. ‘Er is maar één weg die leidt tot meer veiligheid en dat is meer en betere samenwerking.’

Volgens Akerboom werkt de politie steeds meer samen met burgers en bedrijven, ook bij grote opsporingsonderzoeken. Als voorbeeld noemde hij de zaak Anne Faber, waarbij de politie en familie van Anne Faber intensief samenwerkten om haar terug te vinden en de dader op te sporen. De familie van Anne had een eigen crisisorganisatie ingericht en kreeg hulp van analisten, communicatiedeskundigen en digitaal specialisten. De zoekploegen waren samengesteld uit familie, vrijwilligers, militairen en politie. Uiteindelijk leidde een DNA-spoor op de teruggevonden jas van Anne naar de dader.

Foto Amstelveen
(Foto Politie Nederland - 2016)

Erik Akerboom (1961) is sinds vanaf 1 maart 2016 de eerste hoofdcommissaris van politie, ook wel korpschef genoemd. Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid


Veelbelovende ontwikkeling. ‘Geweldige mensen hebben daar geweldig samengewerkt aan een zeer trieste zaak’, zei Akerboom tegen de aanwezige vertegenwoordigers van de veiligheidsbranche. ‘Het zijn niet alleen de pijnlijke details in deze zaak en de motivatie van de collega’s en alle betrokkenen, die veel indruk op mij hebben gemaakt. Ik vertel u dit ook omdat ik iets veelbelovends en onomkeerbaars zie gebeuren. Onomkeerbaar, omdat burgers en bedrijven steeds assertievere partners zijn, ook bij opsporing. Veelbelovend omdat het een grote bron van energie en expertise mobiliseert.’

Andere opstelling. De toenemende samenwerking met burgers en bedrijven op allerlei terreinen vraagt volgens Akerboom om een andere opstelling van de politie. ‘Wij zijn steeds minder monopolist en steeds meer partner. Inspelend op acties van anderen: slachtoffers, vrijwilligers, bijzonder opsporingsambtenaren, bedrijven en de beveiligingsbranche. En dat zijn wat mij betreft geen vrijblijvende partnerships.’

Veiligheidsvraagstuk diffuser en dreigender. Het veiligheidsvraagstuk is volgens Akerboom ‘diffuser en dreigender’ geworden. ‘Terrorisme, migratieproblemen, cyber, ondermijning, fraude… Al die zaken vragen om meer aandacht. De vraag naar politie-inzet neemt toe. 2,5 miljoen keer per jaar wordt gevraagd om politie-inzet. Dat is bijna 7.000 keer per dag. We kunnen als samenleving steeds moeilijker risico’s accepteren. Het gaat steeds meer om de vraag wat er zou kunnen gebeuren en wie wat zou kunnen doen. Risicotaxatie wordt steeds meer een kernspecialisme. Voorkomen en verstoren worden belangrijker. Mijn conclusie is dat onze opgave complexer, dreigender en internationaler wordt.’

Gedurfde pilots. Volgens Akerboom ziet de politie burgers en bedrijven daarbij als belangrijke partners. ‘Er is maar één weg die leidt tot meer veiligheid en dat is meer en betere samenwerking. Met de burger, met bedrijven en met de beveiligingsbranche. Veiligheid maken we niet in onze eigen gebouwen, maar met elkaar. Ik zie dan ook weinig belemmeringen in een hernieuwde verkenning en gedurfde pilots tussen de beveiligingsbranche en de politie. We moeten elkaar daarbij uitdagen te zoeken naar nieuwe vormen die de huidige bakens verzetten.’

Goede voorbeelden. Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden van samenwerking tussen politie, burgers en bedrijven, benadrukte de korpschef: ‘Bij verschillende grote evenementen werken we al heel goed samen met verschillende externe partijen. Denk aan het optreden van Robbie Williams in Nijmegen; 60.000 mensen bezochten dit evenement. Of de Zuidlaarse Paardenmarkt in Groningen met 100.000 bezoekers. Betrokken gemeenten, de beveiliging, organisatoren en politie werkten intensief samen in teams. Met elkaar zorgden we ervoor dat deze evenementen goed verliepen en dat al die mensen een leuke en veilige middag hadden. Maar we kunnen nog meer samen doen, en daartoe nodig ik de beveiligingsbranche graag toe uit.’ Lees hier de volledige speech van korpschef Erik Akerboom (pdf 11 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.