Bijgewerkt: 24 juli 2024

De resultaten van de afvalscheiding in Amstelveen 2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-04-2023

Graag informeren wij u over de afvalscheidingsresultaten van het afgelopen jaar in Amstelveen en over de acties die in 2023 zijn en worden ingezet om de resultaten verder te verbeteren.

Resultaten 2022. Wij zien in de afvalscheidingscijfers over 2022 dat de cijfers weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. De hoeveelheid restafval in 2022 komt uit op 142 kg per inwoner. In 2021 was dit 149 kg per inwoner. Het afvalscheidingspercentage ligt in 2022 op 63%. In 2021 was dit 64%. Hieronder ziet u een overzicht van de kg restafval per inwoner en van het afvalscheidingspercentage vanaf 2018, het jaar waarin Anders Inzamelen is ingevoerd.

Extra inzet op GFE bij hoogbouw. Om meer groente-, fruit en etensresten uit het restafval te kunnen scheiden, worden in Q2 (tweede kwartaal) 20 extra bovengrondse Groente- en Fruitafval en Etensresten (GFE) containers geplaatst bij hoogbouw waardoor het totaal op 48 bovengrondse GFE-containers uitkomt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)


Extra ondergrondse containers voor glas, papier en karton en textiel. Eveneens in Q2 worden er 5 extra ondergrondse papiercontainers, 6 glascontainers en 10 textielcontainers geplaatst. Tevens worden er vijf (Plastic verpakkingen, Metalen en Drankkartons) PMD-containers waar maandelijks maar weinig PMD in wordt verzameld omgebouwd tot textielcontainers. In totaal heeft Amstelveen dan 37 textielcontainers.

Extra inzet op het inzamelen van papier en karton en GFT/E? In januari 2023 is gestart met het elke drie weken legen van de aangeboden rolcontainers voor papier en karton in plaats van elke vier weken. Vanaf half maart tot half oktober wordt er wekelijks GFT/E ingezameld. Na half oktober wordt de frequentie weer teruggebracht tot één keer per twee weken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Ondergrondse afvalcontainers in Westwijk, Amstelveen voor sorteren van restafval, plastic, metaal, blik en drinkpakken (PMD), papier en een groente-, fruit- en tuinafval (GFT) container aan de rechterkant van de foto

Gratis tweede PMD-, papier- en GFT/E-rolcontainers. Het is overigens al enige jaren mogelijk voor inwoners om gratis een tweede rolcontainer voor PMD, papier en GFT/E (Groente- en fruitresten en -schillen, Etensresten) aan te vragen indien men vaak te veel van deze bruikbare grondstoffen heeft voor maar één container. Het aanvragen van een tweede container kan 24/7 via fixi.nl of de (gratis) fixi app.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.