Bijgewerkt: 30 november 2021

De rekenkamercommissie van Amstelveen trekt lering uit project-A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-04-2015

De rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen heeft het besluitvormingsproces van het project A9 tussen 2005 en 2014 onderzocht om lering te trekken voor toekomstige complexe en/of grote projecten.

Uit het onderzoek blijkt, dat het doel van het project voor de Raad inzichtelijk was gemaakt, de opeenvolgende besluiten in logisch verband tot elkaar stonden en de Raad altijd juist, volledig en tijdig is geïnformeerd. Informatie over de kosten van de projectorganisatie, de aansturing en interne beheersing daarvan en de taakverdeling tussen interne en externe leden van de projectorganisatie hadden inzichtelijker kunnen zijn.

Het is niet duidelijk, of de Raad de beschikbare informatie heeft gebruikt om bij te sturen. Zo is onduidelijk wat er met de resultaten van dynamische risicoanalyse en de second opinion (waartoe de raadscommissie A9 in 2009 opdracht heeft gegeven) is gebeurd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Een van de scenario's van het bebouwing van het plangebied A9 volgens de architectenbureaus Urhahn Urban Design en de Architekten Cie.


Bij het project waren vele partijen betrokken met even zo vele belangen betrokken. Deze complexiteit en de keus om een projectorganisatie op te zetten, maakte Amstelveen te afhankelijk van externe adviseurs. De opbrengst uit de grondexploitatie werd veel te rooskleurig ingeschat. De financiële risico’s werden wel benoemd, maar zijn tot het aanbreken van de financiële crisis als laag ingeschat.

De rekenkamercommissie adviseert de Raad om bij de start van grote en/of complexe projecten aan te geven, welke informatie nodig is voor kaderstelling en controle. Ook voor het college van B en W heeft de commissie diverse adviezen: schenk continu aandacht aan risicomanagement, houd vast aan goed opdrachtgeverschap en zorg voor inzichtelijke informatie aan de Raad.

De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport aangeboden aan de Raad (zie Rapport rekenkamercommissie Belsuitvormingsproces A9 (1,9 MB 51 pgina’s). Het wordt besproken in de commissie Ruimte, wonen en natuur op 19 mei 2015.

Rekenkamercommissie Amstelveen:

Cor Visser (voorzitter), Katja Bongers (extern lid), Frits Roemers (extern lid), Paul Feenstra (intern lid), Ruud Oord (intern lid), Pascale Georgopoulou (secretaris), Julien Quartier (toegevoegd onderzoeker).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS