Bijgewerkt: 20 maart 2023

De rekenkamercommissie onderzoekt het sportbeleid van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-03-2023

De rekenkamercommissie van Amstelveen is in maart 2023 een onderzoek gestart naar het sportbeleid in de gemeente Amstelveen. Het doel van het onderzoek is de raad en de inwoners antwoord te geven op de vraag in hoeverre de sportinfrastructuur (Amstelveen Sport, sportaccommodaties, en verenigingen) in de gemeente Amstelveen doelmatig en doeltreffend is.

Tijdens het onderzoek wordt onder andere onderzocht hoe het college en de raad op de uitvoering van het sportbeleid in het algemeen en op Amstelveen Sport sturen, in hoeverre de sportinfrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoefte van de inwoners en of het college en de raad zicht hebben op het gebruik, de kosten en het beheer van de infrastructuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Zwembad De Meerkamp in Amstelveen

De beleving van inwoners en sportverenigingen neemt een belangrijke plek in bij dit onderzoek. In het onderzoeksrapport komen concrete aanbevelingen te staan voor de raad om vanuit de kaderstellende en controlerende rol de sportinfrastructuur voor de inwoners van Amstelveen te verbeteren.  Het onderzoek zal worden uitgevoerd door bureau Partner en Pröpper. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting rond de zomer 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.