Bijgewerkt: 5 juni 2023

De politie wil doxing strafbaar maken

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL/Wikipedia
09-04-2021

Nederland - Agent Bruce weet uit eigen ervaring dat online bedreiging niet alleen de diender, maar zeker ook het thuisfront raakt. Uit de jaarcijfers GTPA (Geweld Tegen Politie Ambtenaren) over 2020 blijkt dat online bedreiging vaker voorkomt. Behalve de politie hebben ook bijvoorbeeld opiniemakers, journalisten en politici in toenemende mate te maken met online intimidatie en bedreiging. De politie wil dat doxing strafbaar wordt.

Doxing of doxxing is het openbaar maken van persoonlijke informatie over een persoon of organisatie, meestal via het internet. De methoden die worden gebruikt om dergelijke informatie te verkrijgen zijn onder andere het doorzoeken van openbaar toegankelijke databases en social media websites (zoals Facebook), hacking en social engineering. Doxing kan om verschillende redenen worden uitgevoerd, waaronder online shaming, afpersing en burgerwacht als hulp voor de rechtshandhaving. Het kan ook in verband worden gebracht met hacktivisme.

Foto Amstelveen
(Bron Politie NL - 2021)

Een politieagent in een operationeel uniform


'Doxing' is een neologisme dat zich in de loop van zijn korte geschiedenis heeft ontwikkeld. Het komt van een spellingswijziging van de afkorting 'docs' (voor 'documenten') en verwijst naar 'het samenstellen en vrijgeven van een dossier met persoonlijke informatie over iemand'. In wezen is doxing het onthullen en openbaar maken van de gegevens van een persoon, die voorheen privé of moeilijk te verkrijgen waren.

Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen is in een jaar tijd verdubbeld. De indruk van de eerste drie maanden van 2021 is dat die stijgende lijn doorzet. ‘De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen er toe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren’, stelt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA ‘Doxing is het online en openbaar vragen om privégegevens van mensen. Ook de politie ontkomt daar niet aan. Een foto van een agent op Instagram met de vraag ‘Wie is dit?’. En het zetten van bedragen op deze informatie... Het stellen van zo´n vraag is niet strafbaar, maar het gaat om de intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo´n oproep werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar zeker ook op zijn familie en teamgenoten.’

‘Angst bij thuisfront’. Recent werd agent Bruce slachtoffer van online bedreiging. Hij beaamt dat de intimidatie niet stopt bij de agent, maar ook zijn naasten raakt. ´Normaal gesproken breng ik wat ik op mijn werk meemaak thuis wat zachter. Gewoon om ze niet ongerust te maken, vaak is er namelijk niets aan de hand. Maar dit was persoonlijk’, vertelt Bruce. Rond de avondklokrellen werd in een Instagramgroep gevraagd naar zijn privégegevens. Er werd zelfs geld geboden voor die informatie. ‘Mijn vriendin trok het slecht; ook omdat we sinds kort ouders zijn. In eerste instantie reageerde ik wat laconiek, maar mijn vriendin werd angstig; ging niet graag de straat meer op, zeker niet met onze kleine. Telkens als een politiewagen langs ons huis reed dacht ze dat er gevaar dreigde.’

Meer contact. ‘De politie heeft veel contact met burgers. Dat is belangrijk voor ons werk´, zegt GTPA-programmamanager Verkuijlen. ´Het afgelopen jaar is dat contact toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het handhaven van de coronamaatregelen. Rond het naleven van de avondklok en bij demonstraties moesten we vaker begrenzend optreden, om kans op besmetting in de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het ongenoegen over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent ook een kans op meer incidenten.´

In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. Een jaar eerder stond de teller op ruim 10.500. ´Het is aannemelijk dat die toename komt door het handhaven van de coronamaatregelen. We zoeken verbinding met de samenleving, maar die rol van verbinder staat onder druk omdat we steeds meer in de rol van repressie worden gedrukt. Repressie is ook een taak voor ons, maar het betekent wel dat we minder die belangrijke rol van verbinder in de wijken kunnen oppakken.´

Toe- en afnames. Binnen een aantal categorieën laten de cijfers toe- en afnames te zien. Vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod rond de jaarwisseling en het feit dat in 2020 vrijwel alle evenementen zijn afgeblazen, waren daarbij aanzienlijk minder incidenten. ´Deze coronatijd doet ook psychisch iets met mensen. Daardoor kregen we vaker met agressie te maken in relatie tot personen met verward gedrag; een stijging van 37 procent. Bedreigingen en beledigingen namen toe, net als poging tot doodslag (181 keer), poging zware mishandeling (341 keer) en zware mishandeling (72 keer)’, zegt Verkuijlen. ‘Aandacht voor agressie en geweld tegen agenten én alle hulpverleners blijft nodig. We mogen dit nooit normaal gaan vinden. Het hoort niet bij ons werk en leidt af van dat wat we moeten en willen doen; zorgen voor een veilige samenleving.´ Wilt u de GTPA-cijfers van de afgelopen vier jaar weten? U vindt ze hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.