Bijgewerkt: 7 juni 2023

De politie waarschuwt voor gebruik lachgas

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
28-01-2014

Sneek - De politie heeft maandag 27 januari 2014 een 15-jarige inwoner van Oppenhuizen in de provincie Friesland aangehouden. De jongen wordt ervan verdacht lachgaspatronen te hebben verhandeld aan medeleerlingen op een school. De politie nam 200 patronen met daarin lachgas in beslag. De politie kwam de jongen op het spoor, toen hij deze met medeleerlingen gebruikte. Getuigen zagen dit en waarschuwden de politie. Tegen de jongen is proces-verbaal opgemaakt.

Lachgas wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties (bijvoorbeeld bij de tandarts). Daarnaast nemen mensen het voor hun plezier als roesmiddel. Lachgas wordt nog steeds op feestjes gebruikt. Lachgas is als gas voor diverse doeleinden in patronen verkrijgbaar. De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide (N2O).

Nitraat-oxide Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

3D model van lachgas distikstof(mono)oxide moleculen. Het gas bestaat uit lineaire N-N-O moleculen


Risico's gebruik lachgas

Wanneer het lachgas direct vanaf de spuitbus wordt ingenomen, kunnen de mond en luchtwegen bevriezen. Na inname van het gas, krijgt de gebruiker minder controle over zijn lichaam (flauwvallen), waardoor men zich kan verwonden. Teveel lachgas en te weinig zuurstof kan leiden tot schade aan de hersenen. Bij chronisch gebruik van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op. Dit kan tot neurologische stoornissen leiden zoals concentratieverlies en een verlaagde vruchtbaarheid door verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik.

Bezit lachgas verboden

Lachgas valt onder de Geneesmiddelenwet. Gaspatronen zijn meestal bij de groothandel legaal verkrijgbaar. Lachgas(ballonnen) zijn soms te koop op feestjes. Dit is illegaal. De verkoop in ballonnen geldt als 'oneigenlijk gebruik' en is niet toegestaan. Lachgas mag dus niet verkocht worden met als doel, dat het gebruikt wordt als drug. Meestal wordt lachgas verkocht door individuen op openbare feesten. In Nederland is alleen de handel, productie, verkoop en bezit van drugs strafbaar.

N2O?

Distikstof(mon)oxide, voorheen stikstofoxidule, triviale naam lachgas, is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N2O. Lachgas is een anesthetisch gas, dat wordt gebruikt bij verdovingen, maar het wordt ook gebruikt in motoren om het motorvermogen te verhogen. In de atmosfeer is lachgas een broeikasgas.

Het is een kleurloos gas met een licht zoete smaak en geur. Het is zelf niet brandbaar maar is wel een krachtige oxidator en kan dus ook verbranding van brandbare stoffen versterken. Het kan worden gemaakt in het laboratorium door verwarming van ammoniumnitraat in een vuurvaste reageerbuis voorzien van een gasopvangsysteem. Eerst komt daarbij ammoniakgas en waterstofnitraat vrij, maar door opvang onder water door waterverdringing, ontstaat lachgas. Bij inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die enigszins lijkt op dronkenschap.

Het gas werd voor het eerst gesynthetiseerd door de Engelse natuurwetenschapper, filosoof en chemicus Joseph Priestley in 1772, die het gas phlogisticated nitrous lucht noemde. Priestley publiceerde zijn ontdekking in het boek Observations on Different Kinds of Air (1775).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.