Bijgewerkt: 28 mei 2024

De politie stopt met het gebruik van Amber Alert

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL/Wikipedia
02-04-2021

Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (J&V)is besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context heeft de politie besloten om de alertering van kindvermissingen te integreren in Burgernet. Dit houdt in dat de politie stopt met het gebruik van Amber Alert.

Het huidige contract met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van Amber Alert en Kind Vermist Alert verzorgt, wordt niet verlengd en stopt op 22 juli 2021. De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. Amber Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet.

De integratie van de kindvermissingsalerteringen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard. De politie maakt zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en krijgt meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.Burgernet 2.0. Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject.

Per 1 januari 2021 heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) - een multidisciplinair samenwerkingsverband van politie, ambulancezorg, KMar en Veiligheidsregio/brandweer - het beheer van Burgernet overgenomen. De LMS zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van de meldkamers in Nederland en gaat in de toekomst een centrale rol spelen ten aanzien van de verzending van alerteringsberichten vanuit de meldkamer.

Een Amber Alert (ook AMBER Alert) of een noodsignaal voor ontvoering van kinderen (SAME code: CAE) is een bericht dat door een waarschuwingssysteem voor ontvoering van kinderen wordt verspreid om het publiek om hulp te vragen bij het terugvinden van ontvoerde kinderen. Het is ontstaan in de Verenigde Staten in 1996.

AMBER is een backronym voor America's Missing: Broadcast Emergency Response. Het alarm is genoemd naar Amber Hagerman, een 9-jarig meisje dat in 1996 werd ontvoerd en vermoord in Arlington, Texas.

In 2008 werd AMBER Alert Nederland gelanceerd. Met een bereik van meer dan 12 miljoen Nederlanders werd AMBER Alert Nederland al snel een voorbeeld van hoe burgers proactief kunnen werken; in 94 procent van de gevallen werd het kind succesvol gevonden. AMBER Alert Nederland werd in 2008 kosteloos opgericht door softwarebedrijf Netpresenter en de Nationale Politie, in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het startsein voor AMBER Alert werd gegeven op 11 november 2008 door toenmalig minister van Justitie, Hirsch Ballin. De Nationale Politie is verantwoordelijk voor het uitsturen van AMBER Alerts.

Veel mensen volgen AMBER Alert op sociale media zoals Facebook en Twitter. Begin 2018 waren er 3 miljoen Nederlanders en organisaties aangemeld. AMBER Alerts zijn ook zichtbaar op onder andere tv, grote schermen langs de snelweg en in winkelcentra. Het werkelijke bereik ligt daarom hoger: 12 miljoen mensen.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Via een (telefonisch) communicatiesysteem kunnen burgers die zich hebben aangemeld, bij net gepleegde misdrijven of andere dringende gebeurtenissen, zoals een vermist kind of een incident in de buurt, direct worden geïnformeerd. Een aangemelde Burgernet‐deelnemer krijgt dan het verzoek uit te kijken naar de omschreven persoon en bij het zien dit direct aan de politie te melden, zodat deze gerichter kan zoeken. Download de Burgernet app Android of iOSAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.