Bijgewerkt: 5 juni 2023

De politie heeft in 2013 meer overvallers gepakt

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
12-02-2014

De politie heeft vorig jaar meer overvallers gepakt in Nederland. Het ophelderingspercentage steeg van 30% in 2011 naar 34,2% vorig jaar. De politie houdt daarom vast aan de huidige aanpak van dit delict.

Het percentage loopt overigens nog op, omdat in 2014 nog zaken van 2013 worden opgelost. Het aantal overvallen daalde van 2272 (2011) en 1982 (2012) naar 1633 (2013). De verdachtenratio (het aantal afgehandelde verdachten ten opzichte van het aantal vastgestelde overvallen) nam eveneens toe: 63 (2011), 71 (2012) en 93 (2013).

In de meeste gemeenten is een daling zichtbaar. Alleen in Amsterdam steeg in 2013 het aantal overvallen met 19%. Het aantal straatroven nam daar eveneens licht toe. Wat betreft overvallen bereikte Amsterdam in de jaren 2009-2012 overigens al een zeer forse daling. Het aantal straatroven verminderde landelijk van 7961 naar 7017. Het grootste deel wordt gepleegd in de grote steden, waar de politie deze problematiek lokaal aanpakt met het bestuur en het Openbaar Ministerie.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

De politie heeft in 2013 meer overvallers gepakt in Nederland. Het ophelderingspercentage steeg van 30% in 2011 naar 34,2% vorig jaar


Babbeltrucs

Vooral bedrijfsovervallen namen de afgelopen jaren af. Deels door preventie, deels doordat opsporing van dit delict meer kans van slagen heeft. Ook woningovervallen dalen, maar minder snel: van 841 in 2009 naar 638 in 2013. Een kwart van de woningovervallen speelt zich af binnen het criminele milieu. Woningovervallen, zeker op ouderen, krijgen de hoogste prioriteit en houden aandacht in 2014. Ook samenwerking met de ouderenbonden en aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben binnen opsporing en preventie voorrang.

Proactiviteit

Eind 2009 steeg het aantal overvallen in Nederland tot 2898. Dat leidde begin 2010 tot de Taskforce Overvallen, met vertegenwoordigers van VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, politie, Openbaar Ministerie en Ministerie van Veiligheid en Justitie. Politie en justitie kozen voor meer proactiviteit en continuïteit.

Zij investeerden in overvallenteams, heterdaadkracht, inzet van helikopters en betere opsporing. De komst van de Nationale Stuurploeg Overvallen en intensivering van het landelijke netwerk leidde tot een gecoördineerdere aanpak van bovenregionale daders. Verder stelde het OM strafvorderingsrichtlijnen op voor eisen, die de rechtbank veelal volgt.

Recidivisten

Samen met de reclassering is hard gewerkt aan dadergerichte preventie. Overvallers zijn namelijk vaak recidivisten. De daling bij overvallen komt dan ook deels door insluiting van verdachten. Bij terugkeer in de maatschappij zijn perspectieven een voorwaarde om terugval en recidive te voorkomen. Hierbij zijn samenwerking in het Veiligheidshuis en de rol van de gemeente van groot belang. Eveneens succesvol bleek de Intensieve samenwerking met bedrijfsleven en branches, die op basis van politie-informatie hun beveiliging kunnen aanpassen. Van belang blijft de rol van het lokale bestuur. Burgemeesters richten zich intensief op de coördinatie van de lokale aanpak.

Continuïteit

De politie gaat in 2014 door met de huidige aanpak van overvallen. Dit biedt tevens meer mogelijkheden bij de bestrijding van bovenregionale daders, waarbij de regie overigens nog altijd bij het lokale bestuur ligt. Samen met het ministerie blijft de politie zich richten op preventie. De dadergerichte preventie bij vrijkomende overvallers en geweldplegers wordt verder uitgebouwd.

Er komen nieuwe activiteiten met de ambulante handel, detailhandel en supermarkten, maar ook met organisaties als Transport Logistiek Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de Federatie Goud en Zilver. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gaat de politie roadshows organiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.