Bijgewerkt: 27 september 2022

De ontwikkelingen rond de Amstelveenpas

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2017

Maaike Veeningen (D66) wethouder Werk en Inkomen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het gebruik van de Amstelveenpas en de verdere ontwikkelingen:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Per 1 oktober 2016 is de vernieuwde Amstelveenpas van start gegaan. Graag informeer ik u over het gebruik van de pas en de ontwikkelingen hieromtrent. Cijfers gebruik regulier aanbod van 1 oktober 2016 tot en met december 2016: Op 31 december 2016 waren er 2040 pashouders. In de eerste drie maanden is 1165 keer gebruik gemaakt van het reguliere aanbod van de Amstelveenpas. Dit betreft kortingen op toegangsprijzen en aankopen bij de deelnemende aanbieders. De pas is het meest gebruikt bij de Hema en de maaltijdvoorziening van Vita, gevolgd door zwembad De Meerkamp. Verder is het goed te vermelden, dat 25 Amstelveenpashouders het concert van het Amsterdams Operakoor hebben bezocht met de korting van de Amstelveenpas.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder van Werk en Inkomen (r) overhandigt de nieuwe Amstelveenpassen aan mevrouw E. Timmerman en mevrouw S. Eneyew op donderdagmiddag 29 september 2016 bij de Hema in het Stadshart Amstelveen


Decemberacties. In de periode van 1 december 2016 tot en met 8 januari 2017 zijn naast het vaste aanbod acties georganiseerd, om de bekendheid van de pas te vergroten en de doelgroep in de decembermaand een steuntje in de rug te geven. De Hema, het Sportbedrijf, bowling De Kegel, Cultuurcentrum Griffioen, Jumpers indoor en Martinez hebben in samenwerking met de gemeente een gratis entree, of product aangeboden voor de pashouders. De pashouder kon één van de vijf acties direct verzilveren door de pas bij de aanbieder naar keuze te tonen. 527 pashouders hebben gebruik gemaakt van een van de decemberacties. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal pashouders, dat gebruik maakte van de aanbiedingen- periode van de ‘oude Amstelveenpas’.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de introductie van de nieuwe Amstelveenpas een succes is. De pas wordt meer gebruikt dan ‘de oude pas’, doordat het aanbod van vaste kortingen fors is uitgebreid bij de invoering van de nieuwe pas. De deelname aan de tijdelijke acties is ongeveer gelijk gebleven.

Bijeenkomst voor pashouders. Op 6 december 2016 is een bijeenkomst georganiseerd voor Amstelveenpashouders. De opkomst was groot. Tijdens de bijeenkomst:

-is een presentatie gegeven aan de pashouders met uitleg over vernieuwde pas;

-kregen de aanwezigen antwoord op hun vragen;

-zijn de behoeften van de aanwezige pashouders geïnventariseerd.

Naast enthousiaste reacties over de vernieuwde pas zijn tijdens de bijeenkomst ook suggesties voor verbeteringen ontvangen. Waar mogelijk, zijn deze direct verwerkt. De overige suggesties worden zo veel als mogelijk meegenomen bij de doorontwikkeling in 2017. In december 2016 is aan de participatieraad Sociaal Domein een presentatie gegeven over de werking van de vernieuwde Amstelveenpas. De participatieraad wordt in 2017 actief betrokken bij de uitbreiding van het aanbod van de pas, zodat de behoeften van de doelgroep zoveel als mogelijk meegenomen kunnen worden.

In 2017 zal het aanbod worden uitgebreid. Met behulp van managementinformatie worden de wensen van de verschillende doelgroepen binnen het klantenbestand van de Amstelveenpas in kaart gebracht en zoveel mogelijk meegenomen. Het komende jaar zal meer gecommuniceerd worden over de Amstelveenpas door onder andere gebruik te maken van advertenties, folders, website en een (digitale) nieuwsbrief. Deze vormen van communicatie worden ook gebruikt om pashouders te vragen naar ervaringen en verbetervoorstellen. Ook de aangesloten partners worden gestimuleerd om actief bekendheid aan de Amstelveenpas te geven. Halverwege dit jaar informeer ik u over de resultaten van de eerste evaluatie van de nieuwe Amstelveenpas.

Met vriendelijke groet,

Maaike Veeningen wethouder Werk en InkomenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.