Bijgewerkt: 4 december 2021

De nieuwe gemeenteraad van Amstelveen is geïnstalleerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2018

In de zeer druk bezochte gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 in Amstelveen zijn alle 37 gekozen raadsleden geïnstalleerd. Burgemeester Bas Eenhoorn wees de raadsleden op het grote belang van transparantie en integriteit. Vervolgens legden de raadsleden in handen van de burgemeester één-voor-één de eed of belofte af.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de nieuwe gemeenteraad van Amstelveen na hun beëdiging in de raadzaal op 29 maart 2018


In de gemeenteraad van Amstelveen zijn de volgende fracties vertegenwoordigd: VVD: 10 zetels, D66: 7 zetels, GroenLinks: 5 zetels, BBA (Burgerbelangen Amstelveen): 4 zetels, PvdA: 3 zetels, SP: 2 zetels, CDA: 2 zetels, AVA (Actief voor Amstelveen): 2 zetels, OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen): 1 zetel, ChristenUnie: 1 zetel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De 14 burgerleden van de nieuwe gemeenteraad van Amstelveen na hun beëdiging in de raadzaal op 29 maart 2018


Tijdens de vergadering zijn ook 14 burgerleden benoemd. Zij mogen namens hun fracties deelnemen aan de commissievergaderingen. Tot slot blikten de fractievoorzitters van de 10 fracties in de raadsvergadering terug op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en reflecteerden zij op de uitslag van deze verkiezingen.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Deze twee dames die bijna nooit op de foto komen hebben een zeer belangrijke rol tijdens de werkzaamheden van de gemeenteraad: Birgit Kersten commissiegriffier voor de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) en medewerkster raadscommunicatie en Mariska Steinz raadsadviseur, plaatsvervangend griffier en commissiegriffier voor de raadscommissies Burgers en Samenleving (B en S) en Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.