Bijgewerkt: 28 september 2022

De nieuwe Amstelveenlijn is minder OV voor meer geld!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
04-02-2013

De SP-Amstelveen heeft grote moeite met de Voorkeursvariant Amstelveenlijn, zoals deze nu is voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de SP-fractie blij is met het behoud van de tramlijn 5, zien we tegelijkertijd dat met deze ombouw het openbaar vervoer verslechtert in Amstelveen in plaats van beter wordt.

Een groot aantal haltes verdwijnt in Amstelveen en door de verplichte overstap op station Zuid wordt de lijn niet toegankelijker en worden reistijden langer. Voor dit alles betaalt de Amstelveense belastingbetaler 6 miljoen euro.

SP-fractievoorzitter Joep van Erp: “Investeren in de bouw en ombouwprojecten door de overheid in tijden van crisis is goed. Maar doe dat dan wel in projecten, waar de Amstelveense inwoners echt iets aan hebben. Investeer bijvoorbeeld in de ombouw van lege kantoorgebouwen naar betaalbare woningen.

En nu het zogenaamde “hoogwaardige vervoersknooppunt“ aan de Carmenlaan niet gebouwd gaat worden, kunnen we hier de beloofde betaalbare huurwoningen gaan bouwen. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de bouw en we doen daadwerkelijk iets aan de lange wachttijden die voor huurwoningen zijn ontstaan. Met de ombouw van de Amstelveenlijn wordt in totaal 300 tot 400 miljoen euro belastinggeld “rücksichtslos” over de balk gesmeten”

erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Waarom deze voorkeursvariant niet de voorkeur heeft van de SP:

Meer dan 20% van de haltes verdwijnt in Amstelveen, terwijl de gemeenteraad van Amstelveen in 2012 de eis heeft gesteld, dat er zoveel mogelijk haltes behouden zouden moeten blijven.

Westwijk heeft geen directe verbinding meer met het “Stadshart” van Amstelveen, omdat de halte Amstelveen Centrum gaat verdwijnen. In de buurt van de haltes Gondel en Marne wordt gebouwd in de toekomst. Hier is geen rekening mee gehouden. Het is kapitaalvernietiging om deze haltes nu te slopen.

Alleen de reizigers vanuit Westwijk die dicht bij een halte wonen met als eindbestemming station Zuid “profiteren” van de volle rijtijdwinst van twee minuten.

Voor de andere reizigers wordt de rijtijdwinst teniet gedaan door looptijden naar de haltes en of wachttijden op station Zuid, waar de overstap moet worden gemaakt naar de aansluitende tram, of metro. Hun reistijd wordt zelfs langer.

Onder de noemer veiligheid worden de kruispunten Sportlaan, Rembrandtweg en Zonnestein ongelijkvloers aangelegd, terwijl de kruisingen in Buitenveldert niet aangepakt worden. De kruispunten in Buitenveldert zijn veel drukker.

De ombouwtijd is twee jaar. Wat er gaat gebeuren tijdens de ombouw is onduidelijk.

Er is geen betrouwbaar onderzoek gedaan naar wat de huidige reizigers en omwonenden van de lijnen 5 en 51 willen. Daar had een goed plan mee moeten beginnen!

Hoe zeker zijn de 75 miljoen euro die het Rijk heeft toegezegd? Om welk geld gaat het hier? Als dat geld er niet komt, of later, moeten de gemeenten Amstelveen en Amsterdam hier dan voor opdraaien? Wat gebeurt er met de risicomarge van 18,5%?

Bij de getallen die worden gebruikt om het aantal in- en uitstappers weer te geven is uitgegaan van tellingen van het GVB uit 2009-2010. Waarom zijn het aantal in- en uitchecks met de ov-chipkaart per halte in 2012 niet gebruikt? Hoe kunnen wij de gebruikte getallen controleren op juistheid? De SP zal elk voorstel steunen om zoveel mogelijk haltes te behouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.