Bijgewerkt: 2 december 2021

De misdaadcijfers van 2012 zijn bekend

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
25-05-2013

Nederland - De politie hield in 2012 veel meer verdachten van woninginbraken aan. Het aantal overvallen daalde met 13 procent. Helaas waren in totaal tweehonderd 55-plussers in hun eigen woning het slachtoffer van een overval.

Maatregelen tegen overvallen, zoals strikte begeleiding van en streng toezicht op notoire veelplegers, leveren aantoonbare resultaten op. Ook op straat was het gemiddeld genomen veiliger: er kwam minder straatroof voor, al waren zakkenrollers in 2012 juist weer wat actiever.

Wat gebeurde er in 2012 feitelijk op deze terreinen, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld zedenzaken, diefstal, bedreiging, mishandeling en vernieling? Het Dossier Misdaadcijfers 2012 biedt daarop concreet antwoord in de vorm van cijfers en statistieken. Verder verschaft het dossier een nadere toelichting op de misdaadfenomenen overvallen, woninginbraken, zedenzaken, straatroof en zakkenrollerij, met onder meer tips hoe burgers zichzelf tegen dergelijke inbreuken op hun veiligheid kunnen beschermen.

bouman Amstelveen
(Foto Politie NL - 2013)

Gerard Bouman (1952), Korpschef van Politie Nederland. Vanaf december 2007 was Bouman hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Begin 2011 werd hem gevraagd om opnieuw terug te keren bij de politie. Op 3 januari 2013 werd hij in het openbaar beëdigd door minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hij werd daarmee tevens de eerste persoon die de rang van eerste hoofdcommissaris bekleedt.


In zijn reactie op de misdaadcijfers over 2012 concludeert korpschef Gerard Bouman, dat de politie vorig jaar een uitmuntende prestatie heeft geleverd. Zeker gezien de omstandigheden zoals de intensieve en veel capaciteit eisende voorbereidingen op de nationale politie: ‘Dat getuigt van karakter en vakkundigheid. Kortom, grote klasse.‘

Scoren van delicttype in Amstelveen in 2012. Score op 10.000 inwoners per soort delict

Diefstal/ inbraak woning: 45,1

Diefstal/ inbraak box/garage/ schuur/ tuinhuis: 5,6

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen: 79,1

Diefstal van motorvoertuigen: 9,6

Zakkenrollerij: 27,4

Bedreiging: 15,7

Mishandeling: 19,8

Straatroof: 6,1

Overval: 1,0

Vernieling cq. zaakbeschadiging: 52,5


Korpschef Gerard Bouman: ‘Onze prestaties mogen er zijn’

'Als ik alle misdaadcijfers over 2012 in ogenschouw neem, kan ik alleen maar concluderen, dat de Nederlandse politie vorig jaar een uitmuntende prestatie heeft geleverd’, reageert korpschef Gerard Bouman. ‘Al helemaal als ik de omstandigheden erbij betrek, waaronder de resultaten tot stand kwamen. Want vorig jaar waren enorm veel collega’s uitermate intensief betrokken bij de voorbereidingen voor de nationale politie.

Bij het schrijven van de benodigde beleidsplannen en wat er verder allemaal bij komt kijken. Tegelijkertijd behaalden wij grotendeels de operationele doelstellingen die wij voor het jaar 2014 hadden afgesproken met de minister van Veiligheid en Justitie en het gezag. Dat getuigt van karakter en vakkundigheid. Kortom, grote klasse.’

Bovendien is het volgens de korpschef belangrijk om de misdaadcijfers correct te interpreteren: ‘De woninginbraken stegen weliswaar met 2,6%, maar dat zegt niets over de kwaliteit van ons politiewerk. In 2012 leverden wij immers maar liefst 26% meer verdachten van woninginbraak af aan het Openbaar Ministerie.

Ook dat is een cijfer, waar wij mee thuis kunnen komen. Toch zie ik ruimte voor verbetering, zeker in de samenwerking met partners. Zo zou de politie geweldig geholpen zijn als het ministerie van Veiligheid en Justitie de telecomproviders ertoe beweegt om bij diefstal van mobiele telefoons de IMEI-nummers te blokkeren. Dat dringt straatroof en zakkenrollerij enorm terug, want de daders hebben dan niets meer aan hun buit.’

Maar het echt goede nieuws vindt Gerard Bouman, dat de politie deze stijgende lijn begin 2013 heeft doorgezet: ‘Ondanks alle beslommeringen die de feitelijke start van ons nationale politiekorps met zich meebracht. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2012 losten wij dit jaar al 20 procent meer overvallen op. Dat is uniek.

Nogmaals, zeker gezien de omstandigheden. Want de Troonswisseling op 30 april en andere grootschalige evenementen kostten inclusief de voorbereiding onwaarschijnlijk veel operationele capaciteit. Vergeet daarbij de bedrijfsvoering niet.

Dankzij hun veeleisende en toch doelmatige ondersteuning kon de Nederlandse politie al haar operationele taken zo overtuigend waarmaken. Onze legitimiteit bij de burger en het gezag staat of valt niet bij het welslagen van onze reorganisatie, maar bij de operationele prestaties die wij neerzetten. En die prestaties mogen er zijn.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS