Bijgewerkt: 16 april 2021

De luchtkwaliteit wordt de komende dagen 'onvoldoende' in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
22-01-2017

Vanaf zondag 22 januari 2017 is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is, dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden - meldt het RIVM. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Smog is een vorm van luchtvervuiling. Het woord 'smog' werd bedacht in de vroege 20ste eeuw als een samenvoeging van de woorden rook (smoke) en mist (fog) om te verwijzen naar rokerige mist, de ondoorzichtigheid en de geur


Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten alspiepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website  luchtmeetnet.nl  van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Teletekst pagina 711 en 712. Meer informatie

Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR

Meer informatie over smog op rivm.nl/smog

Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD. Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds. Download de apps: Mijn Luchtkwaliteit: iOS en Android.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.