Bijgewerkt: 6 december 2023

De lichtere versie van de Matthäus Passion in de Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
25-03-2021

Op Goede Vrijdag 2 april 2021 wordt in een muzikale dienst in de Kruiskerk in Amstelveen een lichte versie van Bachs Matthäus Passion uitgevoerd in combinatie met Nederlandse poëzie. Er mogen dit jaar vanwege de coronabeperkingen helaas geen toehoorders komen. Vanaf 18.30 uur is een livestream met goede geluidskwaliteit te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (Amstelveen, Kruiskerk) of via een link op de website van de Kruiskerk, www.kruiskerk-amstelveen.nl

Honderden uitvoeringen van de Matthäus Passion zijn er in andere jaren overal in ons land te horen. In de voorbereiding op Pasen 2021 gaat alles anders. In de Kruiskerk brengt Het Bach Ensemble Amsterdam een deel van de Matthäus, de zeven mooiste aria’s en recitatieven en enkele prachtige koralen. Vocale solisten zijn Elvire Beekhuizen (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt) en Michiel Meijer (bas). Neerlandica Bettine Siertsema verbindt de muzikale onderdelen met elkaar via gedichten die op een andere manier dan de muziek menselijke emoties laten horen, die gevoeld worden bij verraad en liefde, bij wanhoop en woede, bij angst en verlatenheid.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2021)

In zijn schilderij Christus als de Man van Smarten (voor 1537 olieverf en tempera op beukenhout) interpreteert de kunstschilder Lucas Cranach de Elder (1472-1553) het lijden van Jezus even realistisch en tegelijk mystiek als Bach


Omdat koren momenteel niet mogen zingen, worden de koralen door bovenstaande solisten en tenor Jeffrey Iongh gezongen. Ieder is van harte genodigd om de livestream te volgen of naderhand de opname te zien en te horen.

De Matthäus Passion, BWV 244, is een oratoriumpassie van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het verslag van het lijden en sterven van Jezus Christus volgens het evangelie van Matteüs vormt de ruggengraat. Het wordt aangevuld met passiekoralen en opbeurende gedichten van Picander in vrije koren en aria's. De Matthäus-Passion en de Johannes-Passion zijn de enige twee volledig bewaard gebleven authentieke passiewerken van Bach.

Met meer dan 150 minuten speeltijd en een bezetting van solisten, twee koren en twee orkesten is de Matthäus Passion Bachs meest omvangrijke en zwaarst gecomponeerde werk, en vormt het een hoogtepunt van de protestantse kerkmuziek. De première vond plaats op 11 april 1727 in de Thomaskirche in Leipzig. Na Bachs dood raakte het werk in de vergetelheid. De herneming in een verkorte versie onder Felix Mendelssohn Bartholdy in 1829 luidde de Bach-renaissance in.

Het Evangelie volgens Mattheüs (of Evangelie van Mattheüs, afgekort: Mt) is het eerste van de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament. De auteur geeft zijn naam niet in het boek. De titel van het boek en dus de naam van de auteur Mattheüs werden later toegevoegd. Dit gebeurde echter op een zeer vroeg tijdstip. Het is duidelijk dat de auteur door deze boektitel wordt vereenzelvigd met een persoon die in het boek wordt genoemd als een discipel van Jezus.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.