Bijgewerkt: 28 september 2022

De jeu de boulesbaan in Waardhuizen is geopend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
27-07-2018

Amstelveners konden tot 15 september 2017 een goed idee of initiatief indienen voor hun buurt. Het gemeentebestuur heeft 60.000 euro uitgetrokken om de beste ideeën en initiatieven mogelijk te maken, met een maximum van 10.000 euro per idee. Het project #mensenmakenAmstelveen was ooit bedacht door oud-burgemeester Mirjam van ’t Veld om de participatie van de Amstelveense burgers naar een hogere niveau te tillen. Het was echter ook het eerste project dat door het volgende bestuur na haar afscheid op 28 september 2017 direct werd stopgezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De nieuwste jeu de boulesbaan van Amstelveen aan Thuishaven in de wijk Waardhuizen is nog helemaal verlaten


Dus wat de bewoners van Waardhuizen kregen - een door de gemeente aangelegde jeu de boulesbaan voor hun woning - was eigenlijk één van de laatste resten van het project. Zoals burgemeester Bas Eeenhoorn in oktober 2017 haarfijn uitgelegde: 'In het kader van Mensen maken Amstelveen hebben we getracht om middels een olievlekwerking mensen te bereiken die normaal gesproken niet expliciet met de gemeente meedenken. In Amstelveen is (net als in vele andere gemeenten) een kleine kern zeer actief. Deze kern van mensen is ontzettend waardevol voor de gemeente. Het idee was om via deze kern ook andere partijen in de stad te bereiken en via zichtbaarheidsacties (posters op driehoeksborden etc.) mensen naar de website te geleiden om daar goede initiatieven uit te vergroten en anderen te inspireren. Dit is een lastige exercitie gebleken. We hebben daarom besloten om het verloop van de campagne anders in te richten om meer mensen te kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk om ook te leren hoe mensen die niet van zich laten horen staan ten opzichte van participatie. Daarom richten we ons de komende maanden meer op innovatie van bewonersparticipatie en de ondersteuning van initiatieven uit de stad.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Frank van der Neut senior adviseur Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen, Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn in gesprek met Lex Bomgaars oud-voorzitter van het Wijkplatform Waardhuizen/ Middenhoven


Alleen de inwoners van Waardhuizen hebben genoten van deze goede daad van het project, want 5.000 euro werd toegekend door de gemeente om op een leeg grasveldje een jeu de boules baan aan te leggen. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn kwam op zijn fiets naar Waardhuizen op donderdagmiddag 26 juli 2018. Onder grote belangstelling van de buurtbewoners werd door hem de jeu de boules-baan aan Thuishaven officieel geopend met het doorknippen van een groen lint boven de baan, samen met de heer Francis Burgersdijk. Direct daarna werd er in de zinderende hitte van 40 graden met het spel begonnen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer Francis Burgersdijk vertelt over de achtergronden van dit buurtinitiatief en met wethouder Marijn van Ballegooijen opent hij samen de nieuwste aanwinst van de wijk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Hoewel het spel jeu de boules oorspronkelijk afkomstig is uit Frankrijk, is het in Amstelveen ook populair, vooral onder de ouderen. Het is een voornamelijk mannelijke sport (in Frankrijk is slechts 14% van de vergunninghouders vrouw). Op de foto wordt een houten doos met de metalen ballen opengemaakt en het eerste spel kan beginnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooien wethouder Welzijn gaat natuurlijk bewijzen dat hij een goede ballengooier is!!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel buurtbewoners waren aanwezig om de opening van hun jeu de boulesbaan mee te maken


Wethouder van Ballegooijen: 'Oog hebben voor naasten, buurtgenoten en de leefbaarheid in de wijk is belangrijk. De sociale contacten worden hier beter door in de buurt. Ook is het goed om samen te bewegen. De gemeente juicht dit soort verbindende buurtinitiatieven toe. Het is een mooi inwonerinitiatief dat buurtbewoners dichterbij elkaar brengt.' De wethouder bedankte iedereen die had meegewerkt aan de totstandkoming van deze baan en wenste de gebruikers veel plezier met de baan. De omwonenden zullen in gezamenlijkheid de baan gebruiken, bijhouden en onderhouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.