Bijgewerkt: 16 april 2021

De griep belandde weer in de epidemie fase

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Nivel
04-01-2013

Tijdens de kerstdagen overschreed de griep al de grens van een epidemie. In de laatste week van 2012 zijn 61 op de 100.000 mensen ziek door griep. De meeste mensen knappen na drie tot vijf dagen weer op.

Bij snel stijgende koorts, hoofdpijn, fikse keelpijn, hoesten en spierpijn, is de kans groot, dat je griep hebt. Ook misselijkheid en diarree kunnen erbij horen. Een enkele keer kan griep leiden tot een longontsteking. Het NIVEL spreekt van een epidemie, wanneer de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus aantoont in neus- en keelmonsters.

De laatste weken nam het aantal griepgevallen geleidelijk wat toe. Tijdens de kerstdagen brak de griep door de ondergrens van een epidemie: 61 op de 100.000 inwoners kwamen met griepachtige klachten bij de huisarts. In ruim de helft van de afgenomen neus- en keelmonsters is griepvirus gevonden. Vooral jonge kinderen (0-4 jaar) hebben last van griep.

Influenza Amstelveen
(Foto Wikipedia-Cynthia Goldsmith - 2012)

Ultrastructurele details van een influenzavirus deeltje onder de elektronenmicroscoop


In de monsters wordt in gelijke mate influenzavirus A(H3N2), het Mexicaanse griepvirus A(H1N1) en influenzavirus B gevonden. NIVEL-projectleider, epidemioloog en huisarts Gé Donker: “Het is nog niet duidelijk, welk virustype dit seizoen het overheersende type wordt, maar alle tot nu toe gevonden griepvirussen zijn ook opgenomen in het griepvaccin van afgelopen najaar. Dus degenen die voor griep zijn gevaccineerd, lijken dit seizoen goed beschermd.”

“Kerst en oud en nieuw zijn ideale omstandigheden voor het griepvirus om zich te verspreiden”, verklaart ze. “Er zijn dan veel mensen bij elkaar, en ook de weersomstandigheden lenen zich voor een snelle verspreiding. Daar kun je niet zoveel aan voorkomen. De belangrijkste methoden om verdere verspreiding tegen te gaan zijn: regelmatig handen wassen voor de maaltijd en na toiletbezoek, papieren zakdoekjes meteen na gebruik weggooien, tegen je elleboog hoesten en als je echt ziek bent, thuis blijven.”

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland.

De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks, (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Begin maart 2012 was Nederland ook in de greep van een griepepidemie. Meer dan 78 op de 100.000 inwoners gingen met griepachtige klachten naar de huisarts.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.