Bijgewerkt: 19 mei 2024

De gemeente wil de relatie met Sportbedrijf Amstelveen zakelijker

Nieuws -> Sport

Bron: Gemeente Amstelveen
13-10-2015

Het College van B en W van Amstelveen wil de relatie met Sportbedrijf Amstelveen verzakelijken. De gemeente stuurt minder op tarieven, programmering en openstelling van sportaccommodaties. Het Sportbedrijf krijgt de ruimte om meer te ondernemen,  nieuwe – winstgevende - activiteiten te ontwikkelen en opdrachten van derden te verwerven.

Stichting Sportbedrijf Amstelveen (SSA) voert sinds 2000 het Amstelveense sportbeleid uit in lijn met de sportnota Amstelveen Beweegt Gezond en zorgt er voor, dat Amstelveners kunnen bewegen en sporten. Zij verhuurt en beheert binnen- en buitensportaccommodaties, is verantwoordelijk voor het onderhoud van buitensportvoorzieningen en zorgt voor sportstimulering. SSA krijgt daarvoor subsidie van de gemeente en is daar ook van afhankelijk.

Meer vrijheid om te ondernemen. Het Sportbedrijf krijgt onder meer de vrijheid om sporttaken zelf uit te voeren, of uit te besteden. In overleg kunnen ook sportverenigingen zelf bijvoorbeeld onderhoudstaken overnemen en daarvoor vergoeding ontvangen van het Sportbedrijf. Ook meer samenwerking met andere sportorganisaties, of organisaties op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Om het Sportbedrijf handvaten te geven bij het ondernemerschap heeft de gemeente twee onderzoeken laten doen. Eén naar de bezettingsgraad van sportaccommodaties en één naar de kostprijs van de huidige sportaccommodatietarieven. Door nieuwe verantwoordelijkheden neemt de druk op de SSA-begroting toe. Een solide financiële basis voor de bedrijfsvoering is nodig om zelfstandig en op grotere afstand van de gemeente te kunnen ondernemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Peter Bot, (BBA) wethouder Sport


Peter Bot (BBA) wethouder Sport: “Het Sportbedrijf heeft een spilfunctie in de Amstelveense sportbeoefening. Ik vertrouw er op, dat ze de ruimte om te ondernemen èn de ombuigingstaakstelling in de sportsector voortvarend weet op te pakken. Net als welzijn en cultuur moet ook de sportsector het vanaf 2018 met minder geld doen.”

Sportbedrijf Amstelveen is een niet gebonden stichting die zich zonder winstoogmerk inzet om Amstelveners gezond te laten bewegen. Dat doen ze met ongeveer 100 mensen vanuit drie bedrijfsonderdelen:  • De Meerkamp; zwemmen en recreëren.

  • Sportfacility; verhuur / beheer / horeca sportparken en -hallen.

  • Sportservice; advies & projecten over gezond bewegen, sportstimulering, verenigingsondersteuning, talentontwikkeling en (top)sportevenementen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.