Bijgewerkt: 18 mei 2024

De gemeente Amsterdam wil het Afval Energie Bedrijf verkopen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam/AEB
19-01-2021

Het college van B en W van Amsterdam heeft besloten dat AEB (Afval Energie Bedrijf) kan worden verkocht. Het bedrijf wordt verkocht zonder het 50% aandelenbelang van AEB in Westpoort Warmte (WPW). Die aandelen komen direct in handen van de gemeente.

AEB heeft het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Zo is het onderhoud van de afvalverwerkingsinstallaties verbeterd en heeft AEB de financiën meer onder controle. Nu wordt voorzien dat de Europese Commissie op korte termijn akkoord gaat met het herstructureringsplan, staan alle seinen op groen om de verkoop van AEB te starten.

Foto Amstelveen
(Foto Google Earth/Amstelveenweb - 2020)

AEB Amsterdam aan de Australiëhavenweg 2


Westpoort Warmte. AEB kan niet verkocht worden met haar aandelenbelang in Westpoort Warmte, omdat dit een competitief verkoopproces niet mogelijk maakt. We nemen het 50 procent belang in WPW over van AEB voor een marktconforme prijs van 73 miljoen euro. Belangrijke reden hiervoor is dat het nog erg onzeker is welke sturingsmiddelen gemeenten gaan krijgen in de nieuwe Warmtewet. Met het gedeeld aandeelhouderschap in WPW hebben we die sturingsmogelijkheden in ieder geval wel. Zo krijgen we invloed op betaalbaarheid, duurzaamheid, de uitbreiding van het warmtenetwerk en de betrouwbaarheid van de warmtelevering.

Afspraken met Vattenfall. De afgelopen tijd zijn de afspraken met Vattenfall over het nieuwe gezamenlijke aandeelhouderschap verder uitgewerkt. Zo zijn er doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en groei van het netwerk overeengekomen, die stevig bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke ambities. Er is ook afgesproken dat WPW een prijsbeleid gaat voeren, wat betekent dat zij tot de 25 procent goedkoopste warmteaanbieders van Nederland gaat behoren. Verder is afgesproken dat WPW streeft naar een volledig CO2-vrije warmtevoorziening in 2040.

Aanvullende investering WPW. De komende periode zijn onder meer door de groei van het netwerk van WPW extra investeringen nodig. De gemeente en Vattenfall verhogen daarom in het eerste kwartaal van 2021 de financieringsfaciliteit van 105,8 miljoen euro naar 155,8 miljoen euro. Dit betekent dat we als gemeente 25 miljoen extra investeren in WPW.

Afvalverwerking. Als AEB niet meer in handen is van de gemeente, moeten we het contract voor de verwerking van huishoudelijk afval aanbesteden. Dit traject gaat waarschijnlijk zo'n 2 tot 3 jaar duren. Om de afvalverwerking voor Amsterdams afval veilig te stellen, ook na de verkoop van AEB, sluiten we een overbruggingscontract met AEB voor een periode van 3 jaar tot eind 2025. AEB blijft dus in ieder geval tot en met 2025 het Amsterdamse afval verwerken.

Financiering AEB. De gemeenteraad heeft eerder toestemming gegeven om AEB een krediet te verlenen van in totaal 80 miljoen euro, waarvan uiteindelijk 35 miljoen daadwerkelijk aan AEB is toegezegd en overgemaakt. AEB zal de verleende steun van 35 miljoen euro en de daarop opgelopen rente in termijnen (de laatste termijn uiterlijk in 2026) aflossen.

Vervolg. Het definitieve go-besluit wordt op 10-11 februari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Het verkoopproces start naar verwachting nog in het eerste kwartaal van dit jaar met een publieke aankondiging.

Foto Amstelveen
(Bron AEB Amsterdam - 2021)

Paul Dirix, CEO van AEB Amsterdam


Bestuursvoorzitter Paul Dirix: 'AEB Amsterdam is klaar voor de verkoop. Onze financiële en onderhoudstechnische situatie is flink verbeterd. We kijken weer met vertrouwen naar de toekomst en blijven werken aan het verder verbeteren en versterken van onze installatie en organisatie. Ik bedank het College van B en W van Amsterdam voor dit besluit, waaruit vertrouwen spreekt. Onze medewerkers verdienen een groot compliment voor de inzet en het vertrouwen dat zij de afgelopen maanden hebben getoond. We gaan nu samen verder werken aan een mooie toekomst voor AEB.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.