Bijgewerkt: 7 oktober 2022

De gemeente Amstelveen wil meer grip op besteding subsidies

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2020

De gemeente Amstelveen gaat vanaf dit jaar jaarlijks in gesprek met de raden van toezicht van grote maatschappelijke instellingen in Amstelveen om te horen hoe het gaat. Op deze manier krijgt de gemeente tijdig en beter inzicht in wat er gebeurt met de subsidiegelden die zij ontvangen. Alle raden van toezicht van instellingen die meer dan 200.000 euro subsidie ontvangen, hebben inmiddels een brief ontvangen, waarin zij worden uitgenodigd voor een eerste voortgangsgesprek. Het gaat onder meer om de grote culturele en onderwijsinstellingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën beantwoordt de vragen van raadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2019


'We treden al regelmatig in overleg met de directies en voegen daar nu tenminste één keer per jaar een gesprek met de raden van toezicht aan toe. We willen nog veel meer vinger aan de pols houden bij instellingen die met gemeentelijk geld prestaties leveren in onze stad, zodat we niet voor financiële en inhoudelijke verrassingen komen te staan. Deze instellingen zijn belangrijk voor onze inwoners die er gebruik van maken. Daarom willen wij hen ook tijdig kunnen helpen, mocht dat nodig zijn.' zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

De gesprekken zullen onder meer gaan over de actuele situatie en de financiële prestaties van de instelling en over de bijdrage die zij levert aan de stad, haar inwoners en ondernemers en de resultaten die geboekt worden. Verder wordt er gesproken over de ontwikkelingen en toekomstplannen van de instelling én de gemeente en de relatie tussen beiden. De gesprekken vinden plaats in september en oktober 2020. Lees meer over de verschillende subsidies op de webpagina van de gemeente Amstelveen hierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.