Bijgewerkt: 27 november 2021

De gemeente Amstelveen wil een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen naast de N201

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2020

Het college van B en W van gemeente Amstelveen wil samen met grondeigenaren rond de N201 vlakbij het fastfood restaurant McDonalds en aansluitend aan bedrijventerrein De Loeten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit is nodig omdat er geen ruimte meer is voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven in deze regio. Bovendien wil Amstelveen ruimte kunnen bieden aan bedrijven die momenteel op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen verhuizen. Op de concept-startnotitie van het plan kan nu worden gereageerd.


De Loeten is een bedrijventerrein in ontwikkeling, gelegen in het zuiden van de gemeente Amstelveen, De kavelgrootte varieert van 0,25 ha tot 2,5 ha


Nieuw en duurzaam bedrijventerrein. De grond langs de noord- en zuidkant van de N201 in Amstelveen heeft de gemeente al sinds 2010 op het oog. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken: 'Nu de economie floreert, stemt de Provincie Noord-Holland in met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Dat is belangrijk voor de groei en verplaatsing van lokale en regionale bedrijven.' Voor bedrijventerrein Legmeer werkt het Amstelveense college van B en W momenteel aan een visie op de transformatie van het gebied naar een dynamische woon- en werkomgeving.

Met buurgemeente Uithoorn en buurtbeheer Legmeer is het plan gedeeld. Volgens collega- Jan Hazen (VVD) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van gemeente Uithoorn is het belangrijk dat we als regio voldoende ruimte hebben voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Wethouder Hazen: ' Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid geeft daar een belangrijke impuls aan. Tegelijk profileren we Uithoorn als een prettige plek om te wonen. Een groene bufferzone tussen de woonwijk Legmeer en het Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid -terrein is een oude afspraak met buurgemeente Amstelveen die zij ook gaan nakomen. Gelet op de goede samenwerking tussen beide gemeenten heb ik er alle vertrouwen in dat deze zone in overleg met de bewoners wordt gerealiseerd.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken


Uithoornlijn en groen. De toekomstige tram van de Uithoornlijn loopt via het tracé van de oude spoorbaan dwars over het nieuwe beoogde bedrijventerrein en over de N201 naar Uithoorn. In het plangebied reserveert de gemeente Amstelveen ruimte voor een OV-halte. Op het bedrijventerrein is veel ruimte voor groen. Het gaat om 10% van het gebied. Tussen de zuidkant van BTAZ en de woningen in Uithoorn komt een groene zone.

Inloopavond. Het plan is beschreven in een concept-startnotitie. Hierin staan de grenzen van het gebied en voorwaarden, waarmee grondeigenaren en gemeente rekening moeten houden. Denk aan milieu, veiligheid en bereikbaarheid. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen inhoudelijk reageren op het plan. Dat kan van 13 februari tot en met 12 maart 2020 en tijdens de inloopavond op dinsdag 25 februari 2020 in Wijkcentrum Westend in Amstelveen, waar ook vertegenwoordigers van de gemeente Uithoorn aanwezig zijn. Adres: Wijkcentrum Westend Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

Indien de gemeenteraad de definitieve startnotitie vaststelt, kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure. De Concept-startnotitie (pdf 30 pagina’s) en meer informatie is te vinden bij de bouwprojecten op de pagina Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ).

Belanghebbenden kunnen reageren op de concept startnotitie vanaf 13 februari tot en met 12 maart 2020. Dit kan per e-mail: bouwprojecten@amstelveen.nl, onder vermelding van Concept startnotitie Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Vergeet hierbij niet om ook uw naam, adres en eventueel organisatie te vermelden. Ook kunt u een schriftelijke reactie indienen door het reactieformulier op de inloopavond in te vullen of deze per post te versturen. U kunt dit reactieformulier bij downloads vinden. U kunt uw schriftelijke reactie versturen naar Gemeente Amstelveen, college van B en W, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen onder vermelding van BTAZ.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS