Bijgewerkt: 4 maart 2024

De gemeente Amstelveen werkt samen met regio aan klimaat

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2013

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Milieu en Energie van Amstelveen ondertekende 13 maart 2013, samen met de milieuwethouders van de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de Lokale Klimaat Agenda. Met het ondertekenen van deze agenda maakt de gemeente duidelijk dat zij ook de komende jaren actief aan de slag gaat met de onderwerpen energie en klimaat.

De Lokale Klimaatagenda is een initiatief van de Rijksoverheid. Door het ondertekenen van deze agenda kunnen gemeenten duidelijk maken, dat zij de komende jaren actief aan de slag gaan met energie- en klimaatactiviteiten. Gemeenten die de agenda hebben ondertekend gaan succesvolle en kansrijke activiteiten uitwisselen om deze op zoveel mogelijke andere plaatsen uit te voeren. Zo kunnen activiteiten snel en eenvoudig navolging krijgen.

Klimaatagenda Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Vlnr.: wethouder dhr. R.P. Grondel (Diemen), wethouder mevr. B.M. Veltkamp (Ouder-Amstel), wethouder dhr. J.P.W. Groot (Amstelveen), wethouder dhr. H.G. Rolleman (Aalsmeer), wethouder mevr. D.J. Zijlstra (Uithoorn) en wethouder J.J. Nobel (Haarlemmermeer)


Wethouder Jan-Willem Groot: “Voor de gemeente Amstelveen was het vanzelfsprekend om de Lokale Klimaat Agenda te ondertekenen, omdat we hier al jaren met energie- en klimaatprojecten bezig zijn. De collectieve inkoop zonnepanelen en de samenwerking met de lokale duurzaamheidspartners zijn hier goede voorbeelden van. Deze initiatieven delen we graag met anderen, zodat wij op onze beurt ook kunnen leren van de geslaagde initiatieven elders. Op die manier hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Samenwerken gebeurt met name intensief met onze regiogemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Deze gemeenten streven naar een energieneutrale regio in 2040. Dat betekent in de eerste plaats zo veel mogelijk op energie besparen en de energie die dan nog nodig is met duurzame bronnen opwekken. Voorbeelden hiervan zijn zonne- en bio-energie.

De vijf regiogemeenten besloten de Agenda gelijktijdig te ondertekenen om hiermee hun samenwerking te benadrukken. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was deze samenwerking en gelijktijdige ondertekening reden om zelf bij de ondertekening aanwezig te zijn.

“Samenwerking is noodzakelijk om de ambities te realiseren en de onderwerpen energie en klimaat houden niet op bij de gemeentegrenzen” aldus het Ministerie. Namens de gemeente Amstelveen ondertekende wethouder Jan-Willem Groot de Agenda.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.