Bijgewerkt: 2 maart 2024

De gemeente Amstelveen volgt het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid heeft namens de gemeente Amstelveen 14 december 2017 zijn handtekening gezet onder een door de rijksoverheid opgestelde overeenkomst om overheden duurzamer te laten inkopen: het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (pdf 30 pagina’s ) (MVI). Het manifest stelt, dat in 2050 gemeenten voor 100% duurzaam moeten inkopen en daarvoor acties opstellen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder DuurzaamheidWethouder Peter Bot: 'Hiermee verplicht de gemeente zich duurzame eisen te stellen aan haar inkoop. Deze eisen lopen uiteen van effecten die producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken, waar de producten worden gemaakt. We stellen met elkaar vast welke inkoopcriteria wij gebruiken en hoe we toetsen of de geleverde diensten en goederen ook duurzaam zijn.'

Foto Amstelveen
(Bron Ministerie van Binnenlandse Zaken - 2017)

Longlist van potentiële casussen op de lijst van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord InkopenDuurzame organisatie. Gemeente Amstelveen wil in 2030 een organisatie zijn die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, zoveel mogelijk materialen inkoopt van grondstoffen die in de kringloop worden gehouden en mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan de inkoop van speeltoestellen, of de inzet van zorg bij de Hulp bij het Huishouden. Afdelingen worden gestimuleerd om duurzaam in te kopen door bij product- en marktanalyses op een rij te zetten wat het meest duurzaam is. Bijvoorbeeld bij inkoop van kantoorinrichting. De gemeente neemt duurzaamheidscriteria op in haar opdrachten.

Amstelveners en duurzaamheid. Ook Amstelveners kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame stad. In deze collegeperiode is o.a. het Duurzaamheidsfonds opgericht voor het ondersteunen van initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties die bijdragen aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Sinds eind 2016 is het www.RegionaalEnergieloket.nl online dat woningeigenaren helpt met alle vragen rond duurzaam wonen zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. Tot slot is voor het vergroenen van daken een subsidieregeling in het leven geroepen door de gemeente. Zie voor meer info www.amstelveen.nl/duurzaamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.