Bijgewerkt: 24 maart 2023

De gemeente Amstelveen stopt met Welzorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2015

Amstelveners zijn vanaf 1 maart 2015 voor hulpmiddelen als rollators en rolstoelen niet meer afhankelijk van het zeer onder de maat presterende Welzorg. De gemeente sluit naar verwachting nog deze week contracten af met Harting-Bank, JenS Beenhakker en Meyra. Een van de belangrijkste veranderingen is, in tegenstelling tot het vorige contract, dat niet alle verantwoordelijk is komen te liggen bij één partij.

Als gevolg van de decentralisaties koopt Amstelveen de komende jaren voor tientallen miljoenen euro zorg in. De gemeente heeft lering getrokken uit de problemen rondom Welzorg en heeft met hulp van een onafhankelijke onderzoekscommissie gekeken, hoe zij aanbestedingstrajecten kan aanscherpen en middels beter contractbeheer vinger aan de pols kan houden bij de uitvoering.

Wethouder Herbert Raat (VVD): 'De dienstverlening van Welzorg was soms ronduit denigrerend en vernederend voor klanten. Voorbeeld hiervan is, dat een invalide Amstelvener werd gevraagd om naar het typenummer onder de rolstoel te kijken, terwijl diegene daartoe helemaal niet in staat is. Een wanprestatie van de omvang van Welzorg komt gelukkig niet vaak voor, desalniettemin kunnen er problemen in de uitvoering ontstaan. Belangrijk is om dan snel en adequaat te kunnen ingrijpen. Door met meerdere partijen in zee te gaan en strakker op de uitvoering te zitten kunnen we sneller stappen ondernemen en bijsturen als dat nodig is'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Afspraken zijn in de nieuwe contracten aangescherpt. Er zijn duidelijke termijnen afgesproken met de aanbieders waarbinnen zij moeten leveren en repareren. Door de gemeente wordt erop toegezien, dat deze termijnen worden nageleefd. De voortgang van de leveringen en reparaties zijn voor de gemeente te allen tijde inzichtelijk via een digitaal systeem. Bij structurele problemen met de leveringen, reparaties of het beheren, gaat deze taak weg bij de betreffende aanbieder en zijn de andere aanbieders verplicht deze taak over te nemen.

De nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen was nodig, omdat het college vlak na haar aantreden het contract met Welzorg vanwege wanprestatie heeft opgezegd. Eerder waren er al boetes opgelegd. De boetes hebben echter niet geleid tot structurele verbeteringen in dienstverlening van Welzorg. De communicatie met de klanten bleef onder de maat, hulpmiddelen werden niet, of te laat geleverd en reparaties bleven uit. Ook andere gemeenten, waaronder buurgemeente Amsterdam, gaven aan problemen te hebben met Welzorg. Op verzoek heeft de gemeente Amstelveen haar aanpak met hen gedeeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.