Bijgewerkt: 24 september 2021

De gemeente Amstelveen stelt vier bouwprojecten uit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2021

In mei en juni 2020 heeft het College B en W van Amstelveen voor vier ruimtelijke initiatieven Quickscans vastgesteld: Augustinuspark, Newa 2, Bovenkerkerweg 2-8 en Amsteldijk Zuid 183. Deze Quickscans hadden een geldigheid van 1 jaar en zijn inmiddels verlopen.

Foto Amstelveen
(Bron Bouwsaam - 2020)

Het bouwplan in het Augustinuspark van projectontwikkelaar Bouwsaam. Het beoogde nieuwbouwplan is van circa zes bouwlagen. Naar verwachting zouden hier ongeveer 100 huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen, eventueel een aantal commerciële ruimten op de begane grond rond en een plein met een groene invulling komen. Voor parkeren is er een ondergrondse parkeergarage voorzien en extra parkeerplaatsen rond het gebouw


Een Quickscan heeft in beginsel een geldigheid van 1 jaar en het initiatief moet binnen die tijd als project worden opgestart. Lukt dat niet, dan kunnen we de Quickscan verlengen of niet voorzetten. Door de veelheid aan projecten in onze gemeente, hebben wij geen kans gezien deze initiatieven als project op te starten en met betrokken initiatiefnemers een overeenkomst tot kostenverhaal af te sluiten. Wij informeren u dat wij de geldigheid van de Quickscans Augustinuspark en Bovenkerkerweg 2-8 tot 1 juli 2022 hebben verlengd en de Quickscan voor het boetiekhotel aan de Amsteldijk Zuid 183 tot 1 november 2021.

De Quickscan Newa 2 is 26 mei 2021 verlopen en is niet door ons verlengd. Het initiatief stuitte op veel weerstand bij zowel de omgeving als politieke partijen. Tegelijkertijd studeren wij op verzoek van bewoners van Groenelaan op een rotonde op het kruispunt Sportlaan - Groenelaan. Wij hebben de initiatiefnemer van NEWA laten weten dat zijn huidige plan niet kansrijk is. Het staat de ontwikkelaar vrij om met een nieuw plan te komen dat rekening houdt met de bezwaren van omwonenden, beter aansluit op de omgeving en anticipeert op een eventuele toekomstige rotonde. Wij willen u eerst een ontwikkelkader voor deze locatie aanbieden, waaraan we een aangepast plan kunnen toetsen. Dat zal enige tijd in beslag nemen.

Foto Amstelveen
(Bron Mecanoo - 2020)

Waterland Real Estate heeft het plan om de bestaande showroom aan de Newa met het naastgelegen tankstation en nabij het winkelcentrum Groenhof van Amstelveen te transformeren naar een wooncomplex van 69 woningen bestaande uit huur- en koopwoningen


Met betrekking tot de overige 3 initiatieven geven wij u kort de stand van zaken: Het initiatief Augustinuspark: Initiatiefnemer is met de meeste grondeigenaren tot overeenstemming gekomen en wacht op een gemeentelijke projectmanager. Dit initiatief willen wij graag oppakken en wij streven er naar dit project komend jaar op te starten. Daarom hebben wij de geldigheid van deze Quickscan verlengd tot 1 juli 2022.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Het kantoorpand van Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. aan de Bovenkerkerweg 2-8 in Amstelveen


Het initiatief Bovenkerkerweg 2-8: Dit initiatief heeft bij omwonenden tot veel ophef geleid. Deze Quickscan was aanleiding van uw motie van 18 november 2020 voor een gebiedsvisie voor de kantorenstrook langs de Bovenkerkerweg. Wij zijn inmiddels gestart met het opstellen van de eerste schetsen voor deze visie en houden de uitvoering van dit initiatief aan totdat uw raad deze gebiedsvisie na participatie met belanghebbenden heeft vastgesteld. Wij willen de initiatiefnemer echter het comfort bieden dat wij het initiatief tot herontwikkeling van de kantoren naar woningbouw serieus nemen. Verlenging van de Quickscan tot 1 juli 2022 moet dan ook in dat kader bezien worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het project aan de Amsteldijk Zuid 183. Dit betreft het vervangen van een boerenerf met boerderij en schuren voor een boetiekhotel met maximaal 24 hotelkamers


Het initiatief Amsteldijk Zuid 183: Dit betreft het vervangen van een boerenerf met boerderij en schuren voor een boetiekhotel. Dit project is al opgestart, doch had meer tijd nodig dan van te voren ingeschat om tot definitieve overeenstemming te komen over het uiteindelijke programma. We zijn nu uitgekomen op een gebouw met max 24 hotelkamers. Dit programma hebben wij ter toetsing aan de provincie voorgelegd en alleen na goedkeuring door de provincie, kunnen wij een anterieure overeenkomst met deze partij sluiten. Dit lukt niet meer voor einde geldigheid van de vastgestelde Quickscan. Daarom hebben wij deze verlengd tot 1 november 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.