Bijgewerkt: 26 september 2023

De gemeente Amstelveen moet mantelzorgers steunen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
26-04-2011

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2011 zal de fractie van de PvdA het college verzoeken een voorbeeld te stellen naar werkgevers in Amstelveen door voor de werknemers van de gemeente zorg te dragen voor een actief personeelsbeleid op het gebied van mantelzorg.

Dit omdat de PvdA in Amstelveen ervoor heeft gekozen om zich deze raadsperiode te richten op drie speerpunten: betaalbaar wonen, jeugdvriendelijke stad en ondersteuning van Mantelzorgers.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, raadslid voor de PvdA-Amstelveen, woordvoerder voor Wet maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en cultuur


Mantelzorg is het gedurende een bepaalde periode zorg verlenen die niet in het kader van een hulpverlenend beroep plaatsvindt, aan een naaste. Je kunt dan denken aan zorg voor een gehandicapt familielid, of het bijstaan van een geliefde die (ernstig) ziek is.

De afgelopen raadsperiode is de fractie van de PvdA, bij monde van Raadslid Esther Veenboer er al in geslaagd om mantelzorgers die in gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand (WWB,) onder voorwaarden tijdelijk vrij te spelen van de verplichting om te werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Er kan dan zorg worden verleend aan de naaste die dit nodig heeft.

Aandacht voor de werkende mantelzorger is van groot belang. Steeds meer werknemers verlenen naast hun werk mantelzorg en hebben in toenemende mate behoefte aan een flexibeler stelsel van werktijden en ruimte voor individuele afspraken hierover met hun werkgever.

Het combineren van arbeid en mantelzorg leidt er vaak toe dat werknemers overbelast raken. Dit heeft onder andere ook gevolgen voor het arbeidsverzuim, en het verloop binnen een organisatie. Je kunt er goede werknemers door verliezen. Gezien de eerder genoemde gevolgen is het voor werkgevers van belang om actief beleid te voeren, zodat het combineren van arbeid en zorg voor werkgevers én werknemers mogelijk en uitvoerbaar is.

De gemeente kan (lokale) werkgevers niet verplichten een mantelzorg beleid op te stellen en uit te voeren. Door het voeren van een actief beleid op het gebied van mantelzorg voor de gemeenteambtenaren kan de gemeente een voortrekkersrol nemen binnen Amstelveen.

Esther Veenboer, raadslid voor de fractie van de PvdA, zal het college aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering verzoeken om een actief personeelsbeleid te voeren op het gebied van mantelzorg, en daarbij te streven naar erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever door de Stichting Mantelzorg en Werk. Op deze wijze kan de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen naar andere werkgevers in de stad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.