Bijgewerkt: 18 juni 2024

De gemeente Amstelveen kreeg het CO₂ - bewust certificaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-05-2023

De gemeente Amstelveen heeft het certificaat CO₂- bewust certificaat niveau 3 ontvangen voor de stappen die er tot nu toe zijn gezet om de CO₂-uitstoot te verlagen. Bij alle activiteiten, zoals mobiliteit, transport en energieverbruik, komen er CO₂- en andere broeikasgassen vrij. Een CO₂-footprint (of CO₂-voetafdruk) is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door een organisatie.

Inzicht. Om de certificering te krijgen moest inzicht verkregen worden in de eigen CO₂-footprint en in de mogelijkheden om het verbruik te verminderen. 'Wij zijn bijzonder gemotiveerd om onze uitstoot te verminderen. Maar waar begin je en welke investering loont het meest? Zonder goed inzicht kun je geen ambitieuze reductie realiseren. Het was een flinke klus, maar deze certificering is een zeer belangrijke stap om onze CO₂-uitstoot doelgericht en verstandig te verlagen' - vertelt Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Floor Gordon wethouder Duurzaamheid krijgt het CO₂-bewust certificaat van Milou America van De Duurzame Adviseurs tussen de zonnepanelen op het dak van het raadhuis van Amstelveen

Wat wil de gemeente bereiken? De gemeentelijke organisatie wil in 2026 ten opzichte van 2021 de CO₂-uitstoot verminderen met 40%. In 2021 stootte de organisatie, inclusief Amstelveen Sport, ongeveer 3.600 ton CO₂ uit. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 742 huishoudens. In 2030 wil de gemeentelijke organisatie onafhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals gas, zijn en CO₂-uitstootvrij werken.

Aanpak. 'Dankzij de CO₂-Prestatieladder weten we bijvoorbeeld dat het wagenpark nu 47% van de totale CO₂-footprint van de gemeentelijke organisatie is. Daarom hebben we een transitieplan gemaakt met een vervangingsplanning tot 2030 van de 52 zwaardere en specialistische voertuigen. Denk daarbij aan vuilniswagens, veegmachines en kolkenzuigers. Als alle voortuigen in 2030 vervangen zijn hebben we geen uitstoot meer' - aldus Floor Gordon. De dienstvoertuigen en bestelbusjes rijden al enige jaren op groene stroom. Ook lopen er projecten om de uitstoot van het zakelijk vervoer (werk-werk) en het woon-werkverkeer te verminderen en fietsen en lopen te stimuleren. Daarbij werkt de gemeente ook meteen aan een betere bereikbaarheid van het raadhuis en de gezondheid van haar medewerkers.  

Daarnaast isoleert de gemeente het raadhuis en ander vastgoed van de gemeente. De verwarming staat lager en de gebruikstijden zijn verkort. Op het vastgoed van de gemeente worden in totaal 3.500 extra zonnepanelen geïnstalleerd. Nu liggen er al 1245 zonnepanelen op het raadhuis en de andere gebouwen. Daarnaast creëert de gemeente bewustwording onder medewerkers, zoals het stimuleren van de fiets.

'Dit is een mooie eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. We streven ernaar om de eigen organisatie op orde te hebben, continu te verbeteren en uiteindelijk ook invloed uit te kunnen oefenen op organisaties, binnen en buiten onze keten' - besluit Gordon. Alle informatie over de CO₂-footprint van de gemeente is te vinden op Gemeente Amstelveen vermindert CO₂-uitstoot.

Over de CO₂-prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Meer weten over de ladder en de verschillende niveaus? Wat is de Ladder (co2-prestatieladder.nl). Volg het laatste duurzame nieuws ook op: Facebook (facebook.com/DuurzaamheidAmstelveen) Instagram (instagram.com/duurzaamamstelveen/)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.